Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla jobb

Överläkare eller specialistläkare i radiologi sökes till PET Centeret på Rigshospitalet i Köpenhamn

Rigshospitalet, Köpenhamn

Ansök nu

Vi är ett team på 10 nuklearmedicinare och 6 radiologer, som saknar nya kolleger! Vi jobbar tillsammans i en spännande, utvecklande og trevlig miljö, där vi gemensamt beskriver PET/CT skanningar. Vi undersöker patienter från hela Danmark, huvudsakligen cancerpatienter eller patienter med infektion/inflammation. Vi servar de kliniska avdelningarna med de bästa möjliga scanningar och rapporter. 

Vi er en stor avdelning med 6 PET/CT scanners og 1 (snart 2) PET/MR scanner(s), och vi utför ca. 13.000 PET/CT skanningar och ca. 1000 PET/MR skanningar per år. Om du är intresserad av forskning så är det möjligt att ingå i spännande forskningsprojekter med duktiga kolleger.

I vardagen jobbar vi tätt samman med radioterapikliniken och röntgenavdelningen och tar aktivt del i flera multidisciplinära konferenser med de kliniska avdelningarna.

Vi önskar en specialist i radiologi med speciellt interesse i CT och onkoradiologi. Tjänsten är ledig till anställning snarast. Tjänsten är utan jourer, och där finns goda möjligheter för flexibilitet vad angår arbetstid. Vikariat är också en möjlighet, ifall du har lust att supplera din utbildning inom onkoradiologi. 

Språkligt behöver du inte oroa dig, vi har redan flera svenska kolleger, som pendlar dagligen!

Lön- och anställningsförhållande

Enligt avtal mellan Foreningen af Speciallæger och Danske Regioner. En heltidstjänst här är 37 timmar inklusive betald lunchpaus, men som sagt kan du också avtala flex- eller deltid. Vi har det bästa kaffet och färsk frukt!

Ytterligare information
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta klinikchef Liselotte Højgaard, telefon: +4535454215 eller mail: liselotte.hoejgaard@regionh.dk. Jobb-beskrivning kan rekvireras via klinikchefen eller på www.laegejob.dk eller www.rigshospitalet.dk.

Ansökningen märks "PET-OVL." och skickas till
, Rigshospitalet, Diagnostisk Center, klinikchef Liselotte Højgaard Personalefunktionen, afsnit 4412, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø eller pr. e-mail till dia@regionh.dk. Till ansökningen bifogas läkarlegitimation, intyg om specialistkompetens och curriculum vitae innehållande publikationslista. 

Ansökningsfrist 5. oktober 2020.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.600 medarbejdere og en årlig omsætning på 1 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 10 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser og centret har mere end 1 mio. kontakter til patienter og donorer.
Centrets 37 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 500 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.Centret rummer Afdeling for Røntgen og Scanning, Klinisk Biokemisk Afdeling, Patologiafdelingen, Klinisk Immunologisk Afdeling (Region Hovedstadens blodbanker, vævsbanker og vævstypelaboratorium), Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Afdeling, Genomisk Medicin, Medicinsk Forskningsbibliotek og DEKS.

Publicerad 2020-09-30

Ansök nu