Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag28.02.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla jobb

Professor i biomaterialvetenskap till Göteborgs universitet

Göteborgs universitet, Göteborg

Ansök nu

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap har en internationellt ledande position inom området vävnadsförankring av implantat och proteser. Kunskap om mekanismer för integration av implantat i vävnad respektive förlust av integration är viktigt för att kunna utveckla nya implantat för klinisk användning. Forskning sker i samarbetsprojekt med svenska och internationella universitet och företag. Avdelningen driver flera projekt i samarbete med kliniska kollegor och materialexperter. Exempel på dessa är studier av mekanismer för osteoinduktion av biokeramer, cell-material och bakterie-material interaktioner (strategiska medel tillsammans med Chalmers) samt osseointegrerade amputationsproteser (Sahlgrenska universitetssjukhuset). Tre av avdelningens projekt pågår för närvarande med ett stort antal europeiska grupper. Med den här utlysningen önskar vi att rekrytera en professor som kan vidareutveckla forskningen och utbildningen inom ämnet samt våra interaktioner med det omgivande samhället.

Ämne
Biomaterialvetenskap

Ämnesbeskrivning
Biomaterialvetenskap är ett interdisciplinärt forskningsämne där fokus ligger på interaktionen mellan material och biologi. Ämnet kombinerar kunskaper om materialegenskaper med den anslutande vävnadens molekylära och cellulära processer, strukturella uppbyggnad samt biomekanik under normala och patologiska förhållanden. Fokus är på nyfikenhetsdriven basal forskning med kliniska tillämpningar.

Undervisning i biomaterialvetenskap bedrivs på grund- och avancerad nivå. Idag är forskning och utbildning vid avdelningen för biomaterialvetenskap främst fokuserad på material i det muskuloskeletala systemet och omfattar bl a kliniska tillämpningar inom oral och kraniofacial rekonstruktion, ortopediska implantat och hörselimplantat.

Arbetsuppgifter
Vi söker en professor med internationellt ledande forskning i biomaterialvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår planering, ledning och utförande av forskning inriktad på förståelsen av den växelverkan som sker mellan biomaterial och vävnad i kroppen. Av stor betydelse är tillämpningen av avancerade analytiska metoder för att kartlägga samband mellan materialegenskaper och strukturella, cellulära och molekylära processer vid regeneration av vävnad eller integrering av material. Anställningen innefattar undervisning i biomaterialvetenskap på grund- och avancerad nivå samt rekrytering och handledning av doktorander med varierande utbildningsbakgrund. I anställningen ingår även att tillsammans med andra aktörer stimulera tillkomsten av nya kurser inom ämnesområdet på grund- och avancerad nivå.

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, så som administrativa uppgifter, interna och externa förtroendepositioner och även företräda ämnet nationellt och internationellt. Anställningen innebär en hög grad av internationell och nationell samverkan med andra forskare, inklusive tekniska och kliniska discipliner, samt omgivande samhälle, inklusive medicinteknisk industri. Det förväntas även att anställningsinnehavaren attraherar nationella eller internationella forskningsanslag.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har uppvisat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen.

Vid bedömningen kommer vetenskaplig skicklighet inom området att sättas i första hand, pedagogisk skicklighet i andra hand och administrativ skicklighet i tredje hand. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand meriter inom ämnet att betraktas så som peer review-granskade vetenskapliga artiklar. Därutöver förmåga att leda forsknings- och utvecklingsarbete, förmåga att leda doktorander och forskningsmedarbetare, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga att erhålla nationella eller internationella forskningsanslag är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet.

Vid tillsättningen kommer även samarbetsförmåga och, erfarenhet av akademiskt ledarskap att tillmätas vikt.

Vi förutsätter att sökande behärskar författandet av engelsk vetenskaplig text samt har god allmän kommunikationsförmåga på engelska.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställningsinnehavaren som inte har svenska som modersmål ges möjlighet att lära sig svenska under en 2 årsperiod fr o m anställningsdatum enligt Göteborgs universitets språkpolicy.

Anställning
Tillsvidareanställning, heltid 100 %, placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Tillträde: Hösten 2021

Tillsättningsförfarande

  • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag

  • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning

  • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd

  • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat

  • Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs

  • Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen
Vänligen kontakta:
Peter Thomsen, Professor, tel +4670 5255554, mail: peter.thomsen@biomaterials.gu.se
Peter Naredi, prefekt/professor, tel +4670 6814981, mail: peter.naredi@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Anvisning ansökan lärare generell

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas i ansökan:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)

  • Max 10 vetenskapliga skrifter som sökande särskilt önskar åberopa

  • Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till och materialet ska vara tydligt märkt med referensnummer PAR 2020/1254:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-24 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Publicerad 2021-02-18

Ansök nu