Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Professor i pediatrik förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Göteborgs universitet, Göteborg

Ansök nu

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper!
Institutionen för kliniska vetenskaper är jämte fem andra institutioner en del av Sahlgrenska akademin. Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen för kliniska vetenskaper är organiserad i fyra sektioner och 16 olika ämnesområden.

Anställningen som professor är placerad vid avdelningen för pediatrik inom institutionen för kliniska vetenskaper, sektion 4 (inkluderar obstetrik, gynekologi, barnkirurgi och pediatrik), Sahlgrenska akademin. Vid avdelningen för pediatrik bedrivs omfattande forskning på det växande barnet inom både motsvarande medicinska och kirurgiska ämnen med framför allt kliniska studier, experimentell forskning och även forskning utgående från kvalitetsregister. Avdelningen deltar i fakultetens olika utbildningsprogram, och bedriver flera specialistkompetenskurser.

Ämne
Pediatrik

Ämnesbeskrivning
Professurens ämnesområde är pediatrik. Forskningsområdet omfattar all form av forskning, förebyggande arbete och vård kring barns hälsa och sjukdom alltifrån allergi, astma, endokrinologi, diabetologi, gastroenterologi, immunologi, infektioner, kardiologi, nefrologi, neonatologi, neurologi och habilitering.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning inom ämnesområdet för anställningen och det förväntas att anställningsinnehavaren bedriver forskning på nationell och internationell konkurrenskraftig nivå. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt arbeta med att söka nationella och/eller internationella externa forskningsanslag.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar och examination i kurser på grund- och avancerad nivå inom institutionens och Sahlgrenska Akademins utbildningar. Handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer samt handledning i lärarprojekt för docentur ingår. I uppgifterna ingår även att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, pedagogiska metoder, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll och syfte. Vidare ingår att utveckla aktuell pedagogisk forskning och kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer.

Anställningsinnehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, så som administrativa uppgifter, interna och externa förtroendepositioner. Ledningsuppdrag i form av kursledare inkluderas. Anställningen innefattar även samverkan med det omgivande samhället.

Den kliniska tjänstgöringen kommer att vara knuten till den kliniska verksamhet som motsvarar innehavarens specialitet. 

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som professor är den som har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt svensk läkarexamen och specialistkompetens inom något av de pediatriska fälten; allergi, astma, endokrinologi, diabetologi, gastroenterologi, immunologi, infektioner, kardiologi, nefrologi, neonatologi, neurologi och habilitering.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunderna är i första hand vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet som viktas lika och i andra hand klinisk och administrativ skicklighet som viktas lika.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand meriter inom ämnet att betraktas så som peer review-granskade vetenskapliga artiklar. Därutöver förmåga att leda forsknings- och utvecklingsarbete, förmåga att leda doktorander och forskningsmedarbetare, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga att erhålla nationella eller internationella forskningsanslag är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Vid tillsättningen kommer även erfarenhet av planering i utbildning och kursansvar tillmätas vikt. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid tillsättningen kommer klinisk skicklighet och administrativ skicklighet tillmätas vikt. Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete, inom området pediatrik samt förmåga till utveckling av kliniskt arbete och implementering av forskning i klinik. Läkarexamen och specialistkompetens inom något av de pediatriska fälten; allergi, astma, endokrinologi, diabetologi, gastroenterologi, immunologi, infektioner, kardiologi, nefrologi, neonatologi, neurologi och habilitering är ett krav. Anställningen kräver att man enligt Socialstyrelsen har de för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande.

För administrativ skicklighet är erfarenhet av akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Anställning
Tillsvidareanställning på heltid, 100% med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

  • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag

  • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning

  • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd

  • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat

  • Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs

  • Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen
Peter Naredi, prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 031-342 83 45
Mail: peter.naredi@gu.se

Helena Brisby, proprefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 070-614 71 00
Mail: helena.brisby.2@gu.se 

Jovanna Dahlgren, viceprefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 076-618 67 37
Mail: jovanna.dahlgren@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas i ansökan:

- Svensk läkarlegitimation
- Specialistkompetens inom någon av de i annonsen nämnda pediatriska fälten
- Max 10 vetenskapliga skrifter som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska tydligt märkas med referensnummer PAR 2021/614 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-26  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Publicerad 2021-09-21

Ansök nu