Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Professor i rättspsykiatri förenad med anställning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Rättsmedicinalverket

Göteborgs universitet, Göteborg

Ansök nu

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.

Ämne 
Rättspsykiatri

Ämnesbeskrivning 
Rättspsykiatri är den gren inom psykiatrin som fokuserar på sambandet mellan psykisk störning och brott och den därtill tillhörande verksamhet som bedrivs inom rättspsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk utredningsverksamhet och psykiatrisk vård inom kriminalvård. 

Arbetsuppgifter 
Anställningsinnehavaren ska bedriva forskning inom ämnet rättspsykiatri, särskilt rättspsykiatrisk vård och rättspsykiatrisk utredningsverksamhet, på hög nationell och internationell nivå. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt arbeta med att söka nationella och/eller internationella externa forskningsanslag.

Handledning av doktorander, examensarbeten och specialistarbeten inom området ingår i arbetsuppgifterna. Även handledning av andra vetenskapliga arbeten inom hela det rättspsykiatriska fältets professioner ingår.

Till arbetsuppgifterna hör även undervisning, handledning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå samt att tillsammans med kollegor utveckla undervisning inom ämnesområdet.

Konsultation, handledning och ledningsarbete vid Rättsmedicinalverket (RMV) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ingår i arbetsuppgifterna.

Anställningsinnehavaren förväntas stimulera och utveckla forskning vid Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM) och delta i ledningen av centrumverksamheten samt samarbeta med forskare från de andra ämnesområden som finns representerade inom CELAM. CELAM är ett tvärvetenskapligt centrum som arbetar för att starta och stödja forskning om psykisk störning, aggressivt antisocialt beteende och moraliskt och straffrättsligt ansvar i en tvärvetenskaplig referensram.

Innehavaren förväntas samverka med SU och RMV, andra relevanta parter och det omgivande samhället samt att delta i samverkansprojekt och populärvetenskapliga aktiviteter. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Anställningen är förenad med anställning som specialistläkare i rättspsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sökanden ska inneha svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i rättspsykiatri. Anställningen kräver att man enligt Socialstyrelsen har de för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för alla tre anställningarna (HL 3 kap 8 §). 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 § Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet är främst meriterande och kommer att viktas lika.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskilt vikt att läggas på forskningsinsatser inom rättspsykiatri samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att erhålla forskningsmedel i nationell och/eller internationell konkurrens, förmåga att utveckla och leda personal, attrahera doktorander och forskningsmedarbetare samt vetenskaplig handledning.

Vid värdering av pedagogisk skicklighet kommer det läggas vikt vid erfarenhet av undervisning, examination, handledning, kursutveckling samt kursledarskap på grund-, avancerad- och forskarnivå i ämnet rättspsykiatri. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Klinisk skicklighet kommer bedömas utifrån den sökandes kompetens och kliniska självständighet som rättspsykiatriker.

Vid tillsättningen kommer dokumenterad förmåga att utveckla och leda personal, attrahera doktorander och forskningsmedarbetare tillmätas vikt, liksom administrativ skicklighet att planera, organisera och utveckla verksamhet, förmåga till samarbete samt samverkan med omgivande samhället. 

Anställning 
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %) vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande 

 • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag

 • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning

 • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd

 • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat

 • Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs

 • Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen 
Henrik Zetterberg, sektionschef, 0768 - 67 26 47, henrik.zetterberg@clinchem.gu.se

Jenny Nysröm, prefekt, 031-786 33 93, jenny.nystrom@neuro.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

 • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)

 • Läkarexamensbevis (på svenska eller engelska)

 • Intyg specialistkompetens i rättspsykiatri

 • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa

 • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2022/121 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 20 juni 2022

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Publicerad 2022-04-28

Ansök nu