Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Verksamhetschef till Medicinsk Enhet Bäckencancer inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset , Stockholm

Ansök nu

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Vår vision beskriver Karolinskas inriktning; Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Karolinska Universitetssjukhuset ska leda hälso- och sjukvårdens utveckling.

Det inkluderar svåra sjukdomar där ingen fullgod behandling ännu finns, men också vård av sjukdomar där behandling förvisso finns men där vi ska vara bäst på att bota och lindra så många som möjligt i rätt tid och med rätt kvalitet.

Med våra värderingar ansvar, medmänsklighet och helhetssyn sätter vi patienten först, idag och i morgon.

Vi erbjuder

 • Ett stimulerande och intressant ledaruppdrag som verksamhetschef

 • Ett utvecklande arbete i högspecialiserad miljö med integrerad forskning, utbildning och utveckling

 • Teamarbete i lednings- och nätverksgrupper

 • Stor möjlighet att påverka och utveckla vården för våra patienter

Som chef och ledare på Karolinska erbjuds du mycket för att utveckla dig själv och din roll. Under hela ditt första år erbjuds du vår chefsintroduktion och vi erbjuder alla våra chefer utbildningar, såväl interna som övergripande för hela Region Stockholm.

Karolinska universitetssjukhuset är tillsammans med Karolinska Institutet av; Organisation of European Cancer Institutes ett certifierat Comprehensive Cancer Center. Tema Cancer är ett av fem teman vid Karolinska och omfattar närapå all cancervård vid Karolinska, kirurgisk såväl som medicinsk.

Om oss
Medicinsk enhet (ME) Bäckencancer är ett av temats åtta medicinska enheter med cirka 500 anställda med verksamhet i Huddinge och Solna. Inom ME Bäckencancer utreds och behandlas patienter omfattande all onkologisk och kirurgisk behandling av cancer i urinvägar, könsorgan, tjock- och ändtarm samt en högspecialiserad benign urologi. Hos oss arbetar onkologiska och kirurgiska specialister tillsammans för att ge våra patienter ett optimalt helhetsomhändertagande.  Våra kliniska, experimentella och epidemiologiska miljöer bedriver internationellt framgångsrik forskning och forskarutbildning.

Karolinskas tematiska organisation baseras på patientflöden som följer patientens väg genom vården. Inom ME Bäckencancer finns 14 patientflöden som organiseras i fem sektioner.

Om tjänsten
Som verksamhetschef har du ansvar för:

 • Personal, lokaler samt den utrustning och den budget som berörd temachef angett ska ingå i din verksamhet.

 • Upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

 • Den lokalt fortlöpande verksamheten och bevakning att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav.

 • Att tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker.

Du ska tillsammans med andra verksamhetschefer upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt säkerställa att vårdgivaren kan uppfylla sitt forsknings- och utbildningsåtagande.

Inom ramen för tilldelat uppdrag som verksamhetschef Medicinsk enhet ska du tillse att medicinska bedömningar, diagnostik och behandlingar följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodoser patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget

Du rapporterar till temachef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt. Du ingår i temats ledningsgrupp tillsammans med övriga verksamhetschefer och vårdenhetschefer och samverkar med dessa för att lösa hela sjukhusets uppdrag.

Vi söker
Vi söker dig som har god ledarerfarenhet från sjukvården samt har erfarenhet av forskning och utbildning. Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra.

Du kommer att vara delaktigt i sjukhusets utveckling av precisionsmedicin. Du vill sprida din kompetens och möjliggöra klinisk forskning på hög internationell nivå.

Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationskrav
Krav: Legitimerad läkare med specialistkompetens inom Kirurgi och/eller Urologi, Onkologi, Gynekologi eller Gynekologisk onkologi. Disputerad vid medicinsk fakultet. Chefserfarenhet från svensk sjukvård

Meriterande: Verksamhetschefserfarenhet

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikaitoner kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

 1. CV

 2. Personligt brev

 3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)

 4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen in med din ansökan!

Läs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.

Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Läs gärna mer om oss på www.karolinska.se och följ oss på sociala medier!

Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Huddinge och Solna, men även på Danderyds sjukhus. Våra medarbetare utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdom.

Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för våra patienter. Ett nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer här(öppnas i nytt fönster)

Fackliga representanter

SACO
saco.karolinska.karolinska@sll.se

Vision
vision.karolinska@sll.se

Läkarföreningen
lakarforeningen.karolinska@sll.se

Publicerad 2021-10-12

Ansök nu