Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Är ni årets vinnare av Athenapriset? Här intervjuas förra årets vinnare av Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, om utvecklingen av sin produkt som hjälper prematura barn att andas utan respirator. Bild: Pax Engström Nyström

Athenapriset belönar modiga och innovativa forskare

Nu är nomineringstiden slut till årets upplaga av Athenapriset, Sveriges största pris för forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Juryn ska nu ta ställning till vilka bidrag som går vidare till slutomgången. 

Nomineringen till Athenapriset sker i två steg. I det första steget görs en kortfattad motivering. I nästa steg gör juryn ett urval av de mest intressanta bidragen som får göra en mer utförlig beskrivning av sitt projekt och sina resultat.

Athenapriset delas 2020 ut för 13:e året i rad. Vinnaren, som utses av en jury, får 150 000 kronor i ett forsknings- och utbildningstipendium. Många olika typer av projekt har belönats genom åren, men de har alla hört till något av följande områden:

  • Utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention inom sjukvård och hälsa.
  • Nya metoder, tjänster, tekniker eller produkter som utvecklar vården
  • Tjänster som ger ökad nytta, tillgänglighet och delaktighet för patienter.

På väg mot andra produktversion
Förra årets pristagare var en forskargrupp vid Östersunds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet som samarbetat med företaget Neores AB. De fick priset för utvecklingen av rPAP, en ny och skonsam teknik för andningsstöd till nyfödda barn som av någon anledning behöver hjälp att andas. Den främsta målgruppen är extremt för tidigt födda barn, vars lungor är väldigt känsliga för det tryck som uppstår genom mekanisk ventilation i respirator.

Thomas Drevhammar, överläkare vid Östersunds sjukhus och en av forskarna, berättar vad som har hänt sedan prisutdelningen i mitten av november i fjol:

- Vårt arbete med forskning kring återupplivning av extremt förtidigt födda barn har fortsatt och vi kommer att vara klara med vår stora randomiserade studie om någon månad. Vi har tagit det första steget mot version två av återupplivningssystemet. För en månad sen startade vi en klinisk pilotstudie på Karolinska universitetssjukhuset där vi ser om vi kan förenkla andningshjälp vid omhändertagande, transport och de första timmarna på intensivvårdsavdelning. 

Prissumman på 150 000 kr har gått till att engagera sig internationellt i frågor om återupplivning. Forskargruppen skulle ha åkt till USA i slutet av april men just nu är alla  samarbeten pausade på grund av coronapandemin.

Fem kriterier att bedöma för juryn
Juryn bedömer priset efter fem olika kriterier

1) Samverkan: Projektet ska alltid kräva medverkan från sjukvården, akademin och näringslivet.

2) Innovationshöjd: Forskningen ska baseras på en idé till en ny eller förbättrad metod, teknik, tjänst eller produkt för behandling, diagnostik eller prevention av sjukdom.

3) Medicinsk nytta: Forskningen ska resultera i en visad nytta för patienter och sjukvård, och leda fram till utveckling av evidensbaserad medicin.

4) Samhällsnytta: Forskningen ska generera ett positivt värde även ur samhällets perspektiv, till exempel genom att skapa ett effektivare resursutnyttjande och ge hälsoekonomiska vinster.

5) Vetenskaplig kvalitet: Studierna ska uppfylla kraven på jämförbarhet och säkerhet och resultaten ska vara vetenskapligt dokumenterade.

Om Athenapriset

Athenapriset instiftades 2008 med visionen att förbättra hälsa och livsvillkor för människor genom att stimulera forskning och innovationer i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Priset har fått sitt namn från vishetens grekiska gudinna Athena som var modig, strategisk och innovativ - egenskaper som också finns hos skickliga forskare.

Bakom priset står Dagens Medicin och Vinnova. Det stöttas också av Forte, Lif, Sveriges Kommuner och Regioner, Swedish Medtech och Vetenskapsrådet.

I årets jury ingår:

Elisabet Nielsen, handläggare, avdelningen för Hälsa, Vinnova (juryordförande), Nina Rehnqvist, senior professor, grundare av Athenapriset, Madeleine Durbeej-Hjalt, professor, Lunds universitet, huvudsekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Emma Spak, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner, Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning, tidigare Athenapristagare, Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet, Peter Allebeck, senior professor i socialmedicin, Karolinska institutet, Anders Kärnell, medicinsk direktör, MSD, Susanna Francke Rodau, Director Healthcare Development, Roche Diagnostics Scandinavia,  Lisa Blohm, tillträdande chefredaktör Dagens Medicin.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier