Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Glada vinnare. Britt-Marie Horttana och Göran Wallin fick ta emot Juryns stora pris för sitt arbete med strukturerad journaldokumentation. Till Årets nytänkare utsågs Jakob Dahlberg som utvecklat en digital plattform för behandling av artros. Bild: Pax Engström Nyström.

Smart journalmall tog hem vårdens IT-pris

– Det finns de som säger att medicin är en konstart. Men vi är inte intresserade av målande beskrivningar, säger Göran Wallin, verksamhetschef för kirurgiska kliniken, Region Örebro län, till Dagens Medicin.

Tillsammans med bland andra regionservice IT har han varit med och utvecklat den strukturerade operationsberättelse som på IT i vården-dagen nu belönas med juryns stora pris.

Innovationen har sitt ursprung i ett medicinskt centra i den franska kuststaden Marseilles där Göran Wallin i mitten av 1990-talet förvånades av kirurgklinikens goda och snabba statistik vid tyroideaoperationer. Anledningen visade sig vara ett A4-ark där operationsförloppet beskrevs med ett antal kryss som svarade mot olika typer av fakta.

När Göran Wallin ville digitalisera det franska formuläret var gensvaret i Stockholm svalt och planerna blev verklighet först när han började jobba på Universitetssjukhuset Örebro.

I korthet innehåller den strukturerade operationsberättelsen en rad frågor med tillhörande svarsalternativ. Ungefär en tredjedel av formuläret kan fyllas i av operationspersonalen under själva operationen och de resterande två tredjedelarna av kirurgen strax efter.

Varje kryss genererar sedan en mening som tillsammans bildar en stenografiliknande operationsberättelse. En operationsberättelse som utan diktat och sekreterare blir färdigskriven innan det att patienten slår upp ögonen på uppvakningsavdelningen.

Tillsammans med svaret från de postoperativa proverna skickas sedan alla uppgifterna automatiskt vidare till kvalitetsregistret Scandinavian Quality Register for Thyroid Parathyroid and Adrenal, SQRTPA.

Vad finns det möjligheter att dokumentera om det tillstöter något oväntat i operationen?

– Det finns fyra flertextsrutor. Men nio operationer av tio är rutinoperationer utan att något tillstöter och då utnyttjas inte rutorna. Vi är inte intresserade av om operationen var mycket svår eller synnerligen besvärlig. Vi vill ha fakta, säger Göran Wallin.

Han förklarar att den väsentliga informationen i traditionella operationsberättelser ofta döljer sig i en textmassa som kan vara så svårgenomtränglig att det efter ett tag blir svårt att veta vad som egentligen har gjorts. Den strukturerade operationsberättelsen, fri från alla målande beskrivningar och med låg skönlitterär kvalitet, är därför mycket mer ändamålsenlig när det gäller forskning och kvalitetsregister.

Göran Wallin berättar att texten i den mall som ligger till grund för operationsberättelsen var lättast att göra då den baseras på frågorna i kvalitetsregistret. Det stora jobbet med kodning och programmering genomfördes sedan av regionservice it i samarbete med bland andra Tieto, SKL, Alfa Kommun & Landsting.

– Vi använder nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur, vilket gör att vi kan använda nationella tjänstekontrakt via nationell tjänsteplattform. Det är den enda vägen framåt, säger Britt Marie Horttana, vid regionservice it, till Dagens Medicin.

Enligt Göran Wallin är den strukturerade operationsberättelsen gratis och fri att använda för det landsting som vill. Han ställer sig därför skeptisk till att andra landsting och regioner satsar många miljoner kronor på en liknande innovation.

– Om vi i Örebro, som är en förhållandevis liten region, kan gör en modell gratis kan väl större landsting göra två andra typer och ge oss i stället, säger han.

Göran Wallin berättar att Örebro redan har mallar för att kunna gå vidare med strukturerade operationsberättelser för gall- och obesitaskirurgi. Ett samarbete med Karolinska universitetssjukhuset gör att det snart kan bli lika enkelt med direktöverföring av data till bröstcancerregistret. På sjukhusets akutmottagning finns även prototyper till mallar för omhändertagande av akut buksmärta och skalltrauma samt formulering av rättsintyg, inflikar Britt Marie Horttana.

Uppgifterna till kvalitetsregister är i vissa fall inkompletta då de som fyller i dem i bland hoppas över frågor som de exempelvis tycker är självklara. I den strukturerade operationsberättelsen är alla svaren tvingande, det vill säga det går inte att komma vidare utan att besvara dem. Något som, enligt Göran Wallin, ger en täckningsgrad på nära 100 procent.

Att uppgifterna dessutom överförs automatiskt sparar tiotusentals timmar jämfört med den dubbeldokumentation som andra register kräver. När Göran Wallin nyligen berättade om konceptet för sin namne Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, sade den senare:

”Det här borde alla landstingsdirektörer se och höra.”

Jens Krey

Arrangörer:

Utbildningscheck till pristagarna

Årets pristagare offentliggjordes på IT i vården-dagen den 26 november som i år hade temat ”Full fart mot den digitala vården – hur ser vår drömresa ut?”.

Varje pristagare vinner en  utbildningscheckpå 10 000 kronor och ett hederspris.

 

Årets kunniga och oberoende jury har en bred representation av sjukvårdens professioner och intressenter:

Håkan Eriksson, professor, Karolinska institutet, juryordförande.
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet.
Seher Korkmez, överläkare, t f chef för e-hälsa och strategisk IT, Stockholms läns landsting.
Monica Winge, sjuksköterska, strategisk rådgivare e-hälsa, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), forskare, institutionen för datavetenskap, Stockholms universitet.
Joakim Söderberg, farmaceut, vice vd, Health Solutions, tidigare vinnare av IT i vården-priset.
Maria Wijk, IT-chef, Capio St Görans sjukhus, tidigare vinnare

Bäst i test? Kolla din IT i vården-mognad

I sin bedömning av bidragen till IT i vården-priset använder juryn en modell som beskriver fem utvecklingssteg som visar hur hög nivå verksamheten har nått i sin IT-användning inom olika områden. Nu har vi skapat ett test som gör det möjligt för var och en att själva gå in och testa hur högt ni kommit på stegen. Ni får ett slutresultat och kan jämföra er med genomsnittet för alla andra som har gjort testet. Gör testet på mognadstrappan.se

Nyheter från startsidan

Sök i vår databas!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar