onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Barncancerfonden

Barnonkologi: Små och stora händelser lyfter vardagen

Det kan vara små saker som lyfter vardagen lika väl som de stora ögonblicken. Det gäller inte minst i arbetet med svårt sjuka barn. - Lär man sig att fira och uppskatta de små segrarna blir alla dagar värdefulla. En diskret nick från en förälder kan vara ett otroligt starkt ögonblick. Att bli nedsprutad med vattenpistol av ett barn som tidigare var rädd för alla i vita kläder kan också kännas fantastiskt, säger barnonkolog och överläkare Frans Nilsson.

Publicerad: 15 februari 2023, 12:17


Till skillnad från många kollegor så hade inte Frans Nilsson haft en livslång dröm om att arbeta med barnonkologi innan han började sin specialistutbildning i pediatrik. Tvärtom, tanken hade aldrig slagit honom.

- Men när jag gjorde min obligatoriska placering på barnonkologen kändes det som att jag på något sätt hade kommit hem. Jag fick jobba med trygga, skickliga äldre kollegor och kompetenta engagerade sjuksköterskor och undersköterskor, säger Frans Nilsson som i dag är överläkare och medicinsk chef vid avdelningen för barnonkologi och hematologi, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Det intryck som Frans Nilsson fick var att alla de kollegor han mötte på barnonkologen var på en arbetsplats som de själva verkligen hade valt. Även om patienterna var svårt sjuka så tyckte han därför inte att jobbet kändes tungt utan i stället utmanande.

- För att kunna hantera svåra situationer på ett professionellt sätt så är det viktigt med en trygg arbetsgrupp.

Trots de påfrestningar och utmaningar som det kan innebära att arbeta med svårt sjuka barn och ungdomar så tycker Frans Nilsson att vardagen innehåller många glädjeämnen. Inte minst tillfredsställelsen i att man inte lämnar sina patienter utan får vara med på hela deras resa.

- Jag tar så klart med mig, och är stolt över våra insatser när vi botar patienter som drabbats av sjukdomar som annars skulle leda till döden. I de flesta fall lyckas vi ju i dag med att bota. Jag är även otroligt stolt över oss i teamet när vi fattar kloka genomtänkta beslut i svåra frågor. Även när vi kan lindra i livets slutskede.

Frans Nilsson säger att han förstår varför en del kan uppleva barnonkologin som påfrestande på olika plan.

- Den är en särart inom medicinen full av potenta mediciner, förkrossade familjer och svårt sjuka barn. Men jag tänker på barnonkologi som en orkan, den kan upplevas som skrämmande på långt håll och ju närmre man kommer desto mer blåser det, men i stormens öga är det helt lugnt. Vi som arbetar inom barnonkologi, oavsett profession är just där, i stormens öga.

Där i stormens öga måste personalen behålla sitt lugn och fokusera på huvuduppgiften som är att försöka bota barn och unga som har drabbats av cancer.

På frågan på om han själv märker av att det finns en brist på utbildad vårdpersonal att rekrytera och i så fall hur svarar Frans Nilsson att självklart märks det. Han betonar också att personalen är barnonkologins viktigaste resurs och därför naturligtvis något man inte kan vara utan under några som helst omständigheter.

- Utan kunnig personal kommer vi inte att kunna bota barn med cancer, så enkelt är det faktiskt. Det finns inget annat sätt att nå bot än att vi med hjälp av människor som arbetar i sjukvården ordinerar och administrerar rätt läkemedel i korrekt mängd.

Både för patienternas skull och den egna arbetstillfredsställelsen vill Frans Nilsson absolut rekommendera andra att söka sig till denna del av pediatriken. Vägarna dit kan vara olika beroende på var i yrkeslivet man befinner sig.

- Om du är läkarstudent, så skulle jag uppmana dig att söka ett vikariat som underläkare på ett barnonkologiskt center. Om du gör din ST i Pediatrik, be särskilt om att få randutbilda dig inom barnonkologi på ett barnonkologiskt center. Är du sjuksköterska eller undersköterska och letar arbete så kan du kontakta en enhet som sysslar med barnonkologi. Om du redan arbetar någon annanstans så se om det finns möjligheter till auskultering på en barncancerenhet. Framför allt, våga prova!

För de som redan arbetar inom sjukvården nämner Frans Nilsson också Barncancerfondens utbildningar.

- Jag har gått Barncancerfondens utbildningar för läkare, det var en fantastiskt fin kursserie där jag fick möjlighet att lära av några av de som kan allra mest inom sitt område i Sverige. Dessutom lärde jag känna kollegor som idag arbetar med barnonkologi över hela landet. De är sedan dess en del av mitt kontaktnät, som jag inte skulle klara mig utan och som många gånger även har varit till god nytta för mina patienter.

Frans Nilsson är nu även själv engagerad som kursledare och föreläsare för Barncancerfondens veckolånga internat för sjuksköterskor som är relativt nya i yrket.

- Det är en kurs som jag vet gör stor nytta för att ge ökad kunskap och trygghet för den som är ny i yrket.

- Jag möts ibland av frågan om hur jag orkar arbeta med barnonkologi. Svaret är att jobbet känns så otroligt viktigt och värdefullt genom att man kan göra så stor skillnad. Jag vill verkligen uppmana flera att prova att utbilda sig och arbeta med barnonkologi, säger Frans Nilsson, överläkare och medicinsk chef vid avdelningen för barnonkologi och hematologi, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.


Bli en del av det livsviktiga arbetet mot barncancer

Är du sjuksköterska, läkare, barnsköterska eller undersjuksköterska och vill utbilda dig inom barnonkologi? Eller arbetar du redan inom området och vill fördjupa dig? Då kan du söka någon av Barncancerfondens utbildningar

Just nu söker landets barnonkologiska enheter efter personal. Barncancervård kräver högspecialiserad vård utförd av kompetent och erfaren personal där diagnos och behandling behöver ske skyndsamt för att minska skadorna efter cancern och den tuffa behandling som krävs.

- Trots stora forskningsframsteg hör barncancer fortfarande till de vanligaste dödsorsakerna bland barn. Vi på Barncancerfonden har en tydlig uppgift, att bekämpa barncancer med målet att varje drabbat barn ska överleva och leva ett gott liv. Då behöver det också finnas tillräckligt med personal inom vården, genom att erbjuda utbildningar så är vi med och stöttar verksamheten, säger Britt-Marie Frost som är forskningschef på Barncancerfonden och läkare som själv har arbetat inom barnonkologin i över 30 år.

Barncancerfonden erbjuder och finansierar ett antal utbildningar på hel eller halvfart för att vårdpersonal som arbetar med barn med cancer ska få den senaste kunskapen om olika behandlingar och cancerdiagnoser.

Utbildningarna riktar sig till sjuksköterskor, läkare, barnsköterskor och undersköterskor och de är skräddarsydda för respektive målgrupp.

Läs mer och ansök till Barncancerfondens utbildningar Barnonkologi - Utbildning inom vården | Barncancerfonden

Utbildningar inom barnonkologi

Texten är en annons från Barncancerfonden