Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif stärker den svenska vården: "Ett väldigt stimulerande arbete"

"Jag utvecklas ständigt och känner att jag verkligen gör skillnad genom mitt arbete", säger Frida Lundmark, Policy Manager på Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.

Publicerad: 2 maj 2022, 14:54


Genom att arbeta för en högkvalitativ vård och ge tillgång till nya behandlingar har Lif en viktig roll när det kommer till att stärka och utveckla den svenska vården.

– Våra medlemmar forskar fram, utvecklar, tillverkar och tillhandahåller läkemedel och vacciner. Eftersom läkemedelsbehandling idag är den vanligaste behandlingsformen så är våra medlemmars verksamhet helt central för vårdens kvalitet och för utvecklingen av vården, förklarar Lifs vd och generalsekreterare Anders Blanck.

Som branschförening för de forskande läkemedelsföretagen arbetar Lif med olika frågor om policy, regelverk och processer som är centrala för medlemmarna – och därmed direkt påverkar hälso- och sjukvårdens utveckling och förutsättningar.

– Vi deltar med vår expertis i statliga utredningar och regionala utvecklingsprojekt. Men initierar även egna projekt för att förbättra, effektivisera eller utveckla läkemedelsföretagens olika interaktioner med hälso- och sjukvården, säger Anders Blanck.

Gör skillnad för svensk vård

Just möjligheten att faktiskt göra skillnad är något som uppskattas av Frida Lundmark, Policy Manager på Lif, som bland annat företräder organisationen och dess medlemsföretag i olika nationella och internationella sammanhang kopplade till Life Science, forskning och innovation.

– Som sakkunnig på Lif har jag ett stort ansvar men också stor frihet i att utveckla mitt sakområde. Att vi som organisation har ett högt förtroende i systemet innebär att det som sakkunnig och expert finns stora möjligheter att konkret bidra till utveckling och förändring, vilket naturligtvis är väldigt stimulerande, säger Frida Lundmark.

Ska bli ett europeiskt föregångsland

Lif arbetar bland annat för att Sverige ska bli ett europeiskt föregångsland för jämlik tillgång till modern läkemedelsbehandling, ta en ledande position inom Life Science och – genom att skapa goda förutsättningar för forskning och innovation – bidra till utvecklingen av ny diagnostik och nya behandlingar.

– Som branschföreningen är det vår uppgift att samla medlemsföretagen kring frågor som är viktiga för dem, och samtidigt vara väldigt lyhörda för andra intressenters önskemål och ambitioner. Vi har många olika nätverk och arbetsgrupper för medlemsföretagen där vi dels fångar upp deras viktiga frågor, dels kan förankra olika positioner och förslag. Vi har också en väldigt aktiv styrelse som arbetar med att på strategisk nivå se till så att vi hela tiden håller fokus på våra målsättningar, berättar Anders Blanck.

För att lyckas med sitt uppdrag krävs det högt kompetenta medarbetare som vill och kan ta eget ansvar. 

– På Lif får jag möjlighet att arbeta tillsammans med väldigt kompetenta kollegor och jag lär mig ständigt nya saker – alldeles perfekt för en nyfiken människa som jag, säger Frida Lundmark.

Läs mer om Lifs viktiga roll för svensk sjukvård.

Låter Lif som en arbetsplats för dig? Just nu söker organisationen en ny medicinsk rådgivare.

– Rollen som medicinsk rådgivare innebär att vara Lifs talesperson och ansikte utåt i alla de frågor som handlar om läkemedlens medicinska värde och helt centrala roll i hälso- och sjukvården och dess utveckling. Den medicinska rådgivaren kommer att arbeta nära Lifs olika andra experter och nära styrelsen för att säkerställa att läkemedlens medicinska värde för patienterna alltid är utgångspunkten för våra olika aktiviteter.

Läs mer om tjänsten och ansök här.

www.lif.se

Texten är en annons från Lif – de forskande läkemedelsföretagen