söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Närhälsan VGR

Tryggt, varierat och en språngbräda för karriären

Med hundratals mottagningar i Västra Götaland är Närhälsan störst inom primärvård i Sverige. Närhälsan gör skillnad varje dag, inte bara i invånarnas liv men också i de nästan 6 000 medarbetarnas arbetsliv. Här berättar specialistläkaren Egill Snaebjörnsson Arnljots om sitt arbete på Närhälsan som är både givande och stundtals utmanande.

Publicerad: 15 maj 2023, 07:37


En språngbräda i yrkeslivet - så beskriver Egill Snaebjörnsson Arnljots sin karriär inom Närhälsan. 

– Närhälsan har varit min språngbräda in i yrkeslivet sedan min start 2015. Storleksfördelarna är många, med bland annat kompetensbredd och möjlighet att utvecklas inom olika yrkeskategorier. Här finns en lång tradition av att handleda juniora sjuksköterskor och läkare och det finns en röd tråd från nyexaminerad till fullfjädrad specialist men även en trygg karriär därefter, berättar Egill.

Inom Närhälsan finns en rad karriärvägar, såsom chef, chefläkare, eller - som i Egills fall - medicinsk rådgivare på vårdcentralen. Det finns också goda möjligheter att forska och även att prova på hur det är att arbeta i olika stadsdelar eller på mindre orter runt om i Västra Götaland. En vanlig dag på Närhälsan innebär stor variation, med möjlighet att träffa patienter i alla livssituationer – från de allra minsta barnen som besöker BVC till de äldsta med palliativa ordinationer i livets slutskede. 

– Allmänmedicin är per definition en bred specialitet där vi träffar patienter i alla situationer i livet. Vi bedömer sjukdomstillstånd från kroppens alla organ, både fysiskt och psykiskt, och på så vis tar vi hand om patienten ur ett mer holistiskt perspektiv. Som läkare känner du dig behövd och det finns alltid att göra.

Digitala lösningar utvecklas
Egill berättar att digitala lösningar blir allt vanligare även inom traditionell primärvård och numera sker möten och samtal med patienterna både digitalt och fysiskt.

– I Närhälsan kan all legitimerad personal jobba med digitala vårdmöten och använda 1177:s e-tjänster för enklare ärenden, tidsbokningar och receptförnyelser. Vi har lång erfarenhet av att skicka digitala bilder till hudmottagningar inom slutenvården över hela regionen och vi har också en nystartad funktion för att koppla in ortopeden i ett tidigare skede med hjälp av trepartssamtal digitalt. Andra digitala lösningar är självincheckning på vårdcentralen och egenmonitorering, berättar han.

Omställning till ”Nära Vård”
Primärvården är i dag i en spännande utvecklingsfas där omställningen till ”nära vård” är under uppbyggnad. Primärvården har fått ett allt större resurskrävande ansvar på grund av omställningen. Målet är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg samt att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån sina behov och förmågor.

– Detta innefattar även patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Vi fortsätter också med hälsofrämjande interventioner såsom klimakterierådgivning, äldremottagning och rökavvänjning. Vi försöker att bli mer tillgängliga genom att använda digitala alternativ, utökade öppettider och fasta läkarkontakter vilket gynnar våra patienter, säger Egill och fortsätter: 

– Överlag kan man säga att sjukvården präglas av en stor teknisk utveckling och att vi nu bevittnar en övergång till implementering av digitala system. Detta samtidigt som att patienten nu är mer närvarande i sin egen vård. Förhoppningen är att allt detta leder till optimering och förenkling av olika processer så att vi kan ägna mer tid åt det vi är bäst på – att vårda våra patienter, avslutar Egill.  

Mer om Närhälsan: 
Närhälsan är den offentligt drivna primärvården i Västra Götaland. Med sina cirka 200 mottagningar är Närhälsan störst i Sverige på primärvård och driver bland annat 104 vårdcentraler, 61 rehabmottagningar, 22 jourcentraler och den digitala mottagningen Närhälsan Online.

Närhälsan är en modern arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare olika uppdrag och karriärmöjligheter. Med cirka 5 700 medarbetare finns de nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Närhälsans forskning och utveckling bidrar till att de hela tiden blir bättre för patienter och invånare.

Här får du veta mer om hur det är att jobba hos Närhälsan, förmåner och lediga tjänster!

Texten är en annons från Närhälsan VGR