Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kaftrio

Kaftrio (elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor) är ett läkemedel som används tillsammans med Kalydeco (ivakaftor) som behandling av cystisk fibros. Kombinationen har visat mycket goda sjukdomsmodifierande effekter hos en stor grupp patienter med sjukdomen. Elexakaftor och tezakaftor är så kallade korrektorer vilka gör att den muterade jonkanalsproteinet CFTR lättare kan transporteras till cellytan. Ivakaftor är en så kallad potentiator som öppnar jonkanalerna och förbättrar effekten av CFTR. Läkemedelskombinationen fungerar för patienter som både är hetero- och homozygota för F508del-mutationen, vilket motsvarar ungefär 90 procent av patienterna. Behandlingen kostar runt 2,4 miljoner kronor årligen i listpris. Från och med den 1 december 2022 ingår Kaftrio och Kalydeco i läkemedelsförmånen sedan regionerna och företaget Vertex slutit avtal där regionerna bara betalar för behandlingen upp till ett visst tak. Det överskjutande beloppet får de tillbaks i återbäring.


Nationellt takpris banade väg för avtal om Kaftrio

23 november, 14:26