Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella sådana, och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.


Svagt stöd för behandling av förlossningsrädsla

26 februari, 06:29