Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Leukemi

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen. Leukemi delas upp i akuta leukemier och kroniska leukemier. Det finns flera sorters leukemi, de fyra största är akut myeloisk leukemi, AML, akut lymfatisk leukemi, ALL, kronisk myeloisk leukemi, KML, samt kronisk lymfatisk leukemi, KLL. Sjukdomen utvecklas olika snabbt beroende på vilka blodkroppar som är påverkade. Vanliga symtom är blekhet och trötthet samt lättare att få blåmärken och infektioner. Leukemi behandlas ofta med cytostatika, men det finns också flera nya läkemedel inom immunterapi. Vissa former av leukemi kan också behandlas genom stamcellstransplantation. Här samlar vi våra nyheter om leukemi. Vi har också ett nyhetsbrev som heter Dagens Medicin Cancer för dig som alltid vill vara uppdaterad.


EMA öppnar för mer car T-celler vid myelom

Cancer

­

En andra car T-cellsterapi, Carvykti, rekommenderas ett godkännande för svåra former av multipelt myelom.

29 mars, 14:35