lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

MIS-A

MIS-A står för multisystemiskt inflammatoriskt syndrom för Vuxna ( Adults).Det är en komplikation som kan uppstå efter genomgången covidinfektion och kan bli livshotande. Tillståndet karakteriseras av följande kriterier enligt WHO i maj 2021: 1.Feber i minst tre dagar 2. Kliniska tecken på inflammatoriskt multiorganengagemang (påverkan på minst två organsystem) exempelvis hudutslag, inflammerade slemhinnor, chock eller lågt blodtryck, hjärtpåverkan och akuta magbesvär. 3. Förhöjda inflammationsmarkörer. 4. Avsaknad av tecken på infektion. 5. Tecken på genomgången covidinfektion, till exempel via positiv pcr, antikropps- eller antigentest.


Samband mellan covidvaccin och hyperinflammation utreds

Infektion

­

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, utreder om det finns en liten risk att vaccin mot covid-19 kan orsaka en ovanlig hyperinflammation.

6 september 2021, 10:31