Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nellix

Dagens Medicin var första nyhetsmedium som berättade om de problem och dödsfall som uppstått när tusentals pulsåderbråckpatienter runt om i världen behandlats med ett som det skulle visa sig undermåligt skyddande implantat, Nellix. Implantatet lanserades i början av 2010-talet av det amerikanska företaget Endologix och byggde på en helt ny princip. Genom att fylla ut bråcksäcken med en snabbt stelnande polymer där blodet flyter genom två rör i mitten var tanken att kringgå den främsta nackdelen med konventionell behandling, så kallad evar, nämligen att blodcirkulation kan uppstå i bråcksäcken via anslutande mindre blodkärl. De tidiga resultaten för Nellix var lovande men snart visade det sig att en stor andel av implantaten sjönk ner i bråcksäcken med följd att den sköra kärlväggen ändå utsattes för tryck från det pulserande blodet. Patienterna får då inte det skydd mot pulsåderruptur som var tänkt. Det kan också uppstå risker när fallerande Nelliximplantat måste åtgärdas. Problemen med Nellix har varit kända i kärlkirurgikretsar, men Dagens Medicin var först med att berätta om dem för en bredare publik. Senare har norska Dagens Medisin följt upp svenska Dagens Medicins nyhet och kunnat berätta att dödsfallen för 15 patienter vid sjukhuset Innlandet i Hamar kan knytas till att de implanterats med Nellix.


Sjukhus rapporterade inte Nellix-dödsfall

24 november, 07:00