söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Pandemidokumenten

Sveriges regering tillsatte 2020 en Coronakommission för att utvärdera regeringens och förvaltningsmyndigheternas hantering av coronapandemin. Men när kommissionen, i början av december 2021, begär att få ta del av bland annat minnesanteckningar som enskilda regeringstjänstemän skrivit vid möten i GSS, Gruppen för strategisk samordning, nekas man det. Något som Dagens Medicin avslöjar. Regeringen uppger att GSS inte för några mötesanteckningar och att minnesanteckningarna inte lämnas ut enligt praxis, vilket oppositionen kritiserar. Därefter avslöjar Svenska Dagbladets ledarredaktion att 149 GSS-möten hållits bara under 2021. Samma tidning berättar sedan att det inför GSS-mötena skrivit hundratals “annoterade dagordningar” och att dessa finns på regeringskansliet servrar. De har fram till dess varit okända för Coronakommissionen.


Moderaterna KU-anmäler regeringen

Politik

­

Moderaterna begär att konstitutionsutskottet, KU, granskar regeringens agerande gentemot Coronakommissionen.

28 januari 2022, 13:40