Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

RCC

Regionala cancercentrum, RCC, är regionernas kunskapsorganisation inom cancerområdet. RCC i samverkan är en samverkansgrupp med cheferna för de sex regionala cancercentrumen.


Prisade processledare: “Vi kan inte peka uppifrån och bestämma”

11 juni, 08:22

”Affärsidé: skapa misstro till cancervården”

15 februari, 04:55