onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

”Grundutbilda alla blivande specialistläkare i allmänmedicin”

Debatt

För att fördjupa förståelsen för primärvården bör alla ST-läkare genomföra en sidotjänstgöring i allmänmedicin i tre månader, anser Sara Banegas, chefläkare på Praktikertjänst.


”Avskaffa vårdval förlossning i Region Stockholm”

Debatt

Vårdpersonalen måste få ett större inflytande över utvecklingen av förlossningsvården, anser Msciwoj Swigon (SD) och Britt-Mari Canhasi (SD).


”Gemensam sjukvård raseras på falska grunder”

Debatt

Den senaste riksdagsdebatten om privata försäkringar präglades av grova missuppfattningar, anser John Lapidus, forskare i ekonomisk historia.


”Mot alla regler bokar jag av den här pojkens besök”

Gästkrönika

Vi försöker kompensera och packa insatser runt en liten, fattig familj som denna, där barnet är annorlunda, mamman har två jobb och pappan checkat ut för länge sedan, skriver barnläkaren Annika Janson.


”Vi klarar inte framtidens vård om vi inte vågar göra nytt”

Debatt

I omställningen mot god och nära vård är det helt naturligt att vårdyrken förändras, skriver debattörer från Mälardalens universitet i en replik om en specialistsjuksköterskeutbildning. (1 kommentar.)


Lisa Blohm: ”Säkrast för motståndare att höja rösten mot anmälningsplikt nu”

Ledare

Det behövs ingen utredning om "ömmande värden" för att avfärda idén med anmälningsplikt, skriver chefredaktör Lisa Blohm i en ledare.


”Räcker det kanske med ren luft i operationssalen?”

Debatt

Givetvis vill vi se ren luft på operation, men inte laminärflödessystem för miljarder utan evidens för minskning av risken för infektion, skriver läkaren Erik Houltz.


”Läkemedel måste levereras med budbil”

Debatt

Det är dags för en rejäl översyn av regelverket. Regionerna måste känna sig trygga i sitt ansvar för läkemedelsförsörjningen, skriver debattörer från Region Västmanland i en replik.


”Kanske dags att följa EU om siffror för screening”

Krönika

Dagens Medicins vetenskapsreporter Carl-Magnus Hake kommenterar varför Sverige inte följer en stark EU-rekommendation.


”Budgetprocessen måste utgå från patienternas behov”

Debatt

En ”nerifrån-upp-modell” för fastställande av plan och budget skulle lösa flera problem som vårdens styrning lider av i dag, anser Stefan Franzen, Eric Wahlberg och Jonas Claesson. (1 kommentar)


”Bristen på vårdpersonal kräver komplexa lösningar”

Debatt

Omfattande delegering, snabbutbildning eller kortare vårdutbildningar är inte lösningen på bristen på kompetent vårdpersonal, skriver professor Elisabeth Carlson.


”Läkarna har blivit vanliga dödliga”

Gästkrönika

Jag tyckte under mina första år som sjuksköterska att underläkarna kunde svara på allt. Jag såg upp till dem som ett litet barn ser upp till sina föräldrar, minns Sofie Naredi.


”Öka användningen av egenmonitorering inom cancer”

Debatt

Möjliggör öppna algoritmer och andra verktyg som förenklar egenmonitoreringen. Det är ett av sju förslag från debattörer som står bakom en färsk rapport.


”En tredelad utbildning kan skapa stuprör i primärvården”

Debatt

Fyra yrkesföreningar ifrågasätter behovet av den nya utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning mot primärvård, där studenterna får välja mellan tre spår.


Lisa Blohm: ”Rätt kompetens självklart krav om arbetsuppgifter ska växlas”

Ledare

Uppgiftsväxling är i ropet i flera regioner för att stävja konsekvenserna av en för liten personalstyrka – men det ringer en liten varningsklocka hos Dagens Medicins chefredaktör.


”Det är dags att direktutbilda barnmorskor”

Debatt

Vi menar att det är en omväg att först utbilda barnmorskor till sjuksköterskor, skriver representanter för barnmorskeprogrammen och Barnmorskeförbundet. (3 kommentarer)


”Samordna insatser i Norden för att minska självmord bland unga”

Debatt

Se över möjligheten till en utrednings- och behandlingsgaranti för unga med psykisk ohälsa i Norden, föreslår Socialdemokraterna i Nordiska rådet.


”Rikta mer humanitärt stöd mot utbildning i kirurgi”

Debatt

Öronmärk särskilda medel i Sidas budget till kirurgi och utbildning av kirurger och kirurgiska team, föreslår Annika Billing och Morten Kildal från Operation Smile.


”I Gnällo får artisterna inget gage utan enbart applåder”

Gästkrönika

Gimme a vårdplats after midnight, Guld och gröna skogar samt Tolken hallå heter några av bidragen i Sveriges sjukvårdsmusiktävling, Gnällo, berättar Henrik Widegren.


”Att vården är tillgänglig är också en viktig pusselbit”

Debatt

Det jag utmanar är inte att kontinuitet är bra i sig, utan påståendet att kontinuitet är lika viktigt för alla patienter, skriver Joakim Röstlund, chefläkare på Kry, i en replik.


Lisa Blohm: ”Universiteten borde markera nolltolerans mot hat och hot”

Ledare

Tonfallet var upprört och ordvalet stack ut. ”Mördare”.


”Den behovsstyrda vården är hotad”

Debatt

Det saknas en insikt bland sjukvårdens makthavare på alla nivåer om hotet mot den offentliga sjukvården, anser läkaren Sten Axelsson Fisk, själv företrädare för V i regionpolitiken.


”Säkra tillgången till psykologisk behandling”

Debatt

Patienter med symtom på psykisk ohälsa bör kunna få inledande undersökning av en psykolog. Det är en av sju åtgärder som Kristina Taylor, Sveriges psykologförbund, föreslår. (1 kommentar.)


”Se till att alla vårdgivare har en fristående remissmodul”

Debatt

Tillåt mig betvivla att posten är mer patientsäker än fax och mail, skriver privatläkaren Göran Thingwall som bara får skicka remisser till andra vårdgivare med brev. (2 kommentarer)


”Ge primärvården 25 procent av vårdbudgeten 2030”

Debatt

Vi hoppas att fler partier i Region Uppsala kan sluta upp bakom målsättningen att prioritera utbyggnaden av den nära vården, skriver debattörer från allianspartierna i Uppsala.


”Hellre en erfaren kollega än inplastade rutiner”

Gästkrönika

I manualernas tidevarv tror vi att om vi skrivit ner något så gäller det. Så är det inte. Vi är flockdjur som behöver lära av andra, märker Annika Janson.


”Skapa tydliga förutsättningar för vårdbemanningen”

Debatt

Vi vill ha en högre kvalitet och kontinuitet inom vården – men vi tror inte att anställningsformen behöver vara nyckeln till detta, skriver fem vd:ar för bemanningsföretag i en replik.


”Både äldre och yngre patienter har nytta av fast läkare”

Debatt

Ett system med fasta läkare leder inte till att multisjuka äldre trängs undan av förkylda 25-åringar, skriver Marina Tuutma, Magnus Isacson och Sofia Rydgren Stale i en replik.


”Vårdbemanningsföretagen sitter i en maktposition”

Debatt

Ett första steg vore att öppet redovisa hur mycket bemanningsföretagen faktiskt tar av vårdpersonalens ersättning, skriver Meybod Kia, Eppow, i en replik.


”Tydligare läkemedelsregler skulle frigöra vårdplatser”

Debatt

Det är dags att Sveriges nya regering tar sitt ansvar genom att ta initiativ till en modernisering av regelverket kopplat till rekvisitionsläkemedel, skriver Malin Gabrielsson (KD). (3 kommentarer)


”Behöver verkligen alla en egen läkare?”

Debatt

Alla listade patienter varken behöver eller kan få en fast läkare, men när vårdbehovet motiverar en fast läkare ska det erbjudas, föreslår Joakim Röstlund, chefläkare på Kry. (5 kommentarer)