Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”2020 är sjuksköterskans och barnmorskans år”

Publicerad: 2 januari 2020, 06:00

Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening, professor i omvårdnad, och Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning och e-hälsa i Svensk sjuksköterskeförening, docent i omvårdnad.

Foto: Tomas Södergren

Bördan på våra sjukvårdssystem och på vårdens personal är för stor för att ignorera, skriver Svensk sjuksköterskeförening.


År 2020 har utsetts till sjuksköterskans och barnmorskans år av världshälsoorganisationen WHO. Sjuksköterskor och barnmorskor är ledande inom hälsofrämjande insatser. I takt med att de medicinska behandlingsmetoderna blir allt bättre överlever fler människor de sjukdomar som tidigare inte var möjliga att bota. I befolkningen ökar behovet av förebyggande arbete, omvårdnad och rehabilitering för att individen ska upprätthålla ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser bygger på samverkan och grunden är det holistiska hälsoperspektivet, där relationer mellan fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner påverkar hälsa. Upplevd delaktighet, känsla av sammanhang och egenmakt är andra viktiga aspekter av hälsa. Interprofessionell samverkan är nödvändig för att utveckla och implementera kunskapsbaserade insatser som främjar hälsa i samhället.

Det systematiska förebyggande arbete som under lång tid har bedrivits inom till exempel mödra- och barnhälsovård har haft en stor betydelse för den svenska folkhälsan. Detta arbete behöver vi dra lärdom av om vi ska kunna möta de utmaningar vi nu står inför. Hälso- och sjukvården behöver i högre grad präglas av ett systematiskt arbete med ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. I dag används endast cirka 5 procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna till detta. För att kunna erbjuda en kvalitativ och patientsäker vård som utgår från patientens förutsättningar och behov behöver nya arbetssätt utvärderas och ny kunskap implementeras.

Sjuksköterskor och barnmorskor har genom sin utbildning och erfarenhet en gedigen grund för ledarskap och teamsamverkan, detta gör sjuksköterskor unika då de får hälso- och sjukvård att fungera. Dagens patienter ställer höga krav, resurserna är på sina ställen mycket knappa och organisationer och system är i ständig förändring. Det är under dessa omständigheter som vi verkar och agerar.

Som den största vårdprofessionen, med kunskap om främst omvårdnad men även goda kunskaper inom medicin, pedagogik, ledarskap och hälsoekonomi, behöver sjuksköterskors och barnmorskors expertis lyftas. Det existerar redan i dag många innovationer, utvecklade av sjuksköterskor, som ökar delaktighet och patientsäkerhet.

Världshälsoorganisationens utnämning av 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år uppmärksammar en av de ursprungliga sjuksköterskeinnovatörerna; Florence Nightingale. Detta skapar förutsättningar för att synliggöra en profession som är hos patienten alla veckans dagar alla dygnets timmar, och ser till att patienter blir sedda och lyssnade på, att de får god omvårdnad och vård, bästa evidensbaserade behandling, och att de överlever och får livskvalitet.

Bördan på våra sjukvårdssystem och på vårdens personal är för stor för att ignorera. Svensk sjuksköterskeförening definierar sjuksköterskans år som ”ett år för att lyfta och stärka sjuksköterskor som innovativa ledare som förvandlar hälso- och sjukvård”.

AMI HOMMEL OCH JOHANNA ULFVARSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev