Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Addera symtom som trötthet till SVF för lungcancer”

Ingångskriterierna till det standardiserade vårdförloppet, SVF, för lungcancer bygger på symtom framforskade i slutenvården och uppträder senare i sjukdomsförloppet, skriver debattörer från Lungcancerföreningen.

Publicerad: 29 november 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karin Liljelund, vice ordförande, Lungcancerföreningen. Lotta Humble, styrelseledamot, Lungcancerföreningen.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdLungcancer

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv varje år och majoriteten av fallen upptäcks inte förrän i stadium IV, det mest allvarliga stadiet, då cancern redan är spridd.  Utöver att patienter drabbas genom svår sjukdom, lidande eller död, så påverkas även samhällsekonomin. Den årliga kostnaden för lungcancer är beräknad till 3,7 miljarder kronor, cirka 10 procent av de samhällsekonomiska kostnaderna för cancer, enligt rapporten Kostnader för cancer i Sverige i dag och år 2040, från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, 2016. Vad kan vi göra i Sverige för att komma till rätta med denna dystra statistik? 

Tidig upptäckt är en fråga som Lungcancerföreningen har drivit under lång tid. Nu tar vi nya krafttag, och med hjälp av marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo Navigare har vi genomfört en undersökning bland 120 lungcancerpatienter, för att få en uppfattning om förloppet inom den hårt ansträngda primärvården.

Läs mer: Ny teknik slår vakt om lungcancersjukas symtom 

Undersökningen visade att 38 procent sökte för långvarig hosta (längre än 3 veckor), 24 procent för trötthet och 20 procent för smärtor. Tyvärr visade undersökningen vidare att 27 procent av de svarande upplevde att primärvården inte tog deras symtom på allvar initialt, utan flera besök krävdes innan utredning påbörjades. För 18 procent vidtogs inga åtgärder trots flera besök. 

Ett annat problemområde i undersökningens svar är att 59 procent uppgav att primärvården inte frågade om ytterligare symtom i samband med det första besöket. Att fånga upp patientens alla symtom och mående är grundläggande för att kunna se mönster och vidta relevanta åtgärder. 

I vissa fall krävdes det fler än tio (!) besök innan patienten fick göra lungröntgen eller datortomografi. För lite mer än hälften, 57 procent, tog det ett eller två vårdbesök. 20 procent fick vänta i mer än fyra veckor på att träffa en lungspecialist för fortsatt utredning efter svar på röntgen/datortomografi. 

Vi har förstått att ett stort problem för primärvårdsläkare är ingångskriterierna till det standardiserade vårdförloppet, SVF, för lungcancer. De bygger på symtom framforskade i slutenvården och är symtom som uppträder senare i sjukdomsförloppet.

Vi ser att det finns en stor möjlighet till förbättring vad det gäller att fånga upp patienter i ett tidigare stadium av lungcancersjukdom, främst genom att:

1. Inte låta patienterna vänta på att få göra lungröntgen/datortomografi (lågdos), speciellt vid långdragen hosta.

2. Ge patienter möjlighet att själva registrera sina symtom före vårdbesöket och koppla denna information direkt till journalen som ”Patientens upplevda symtom”. 

3. Addera symtom som trötthet, smärtor och allmän sjukdomskänsla till SVF för lungcancer. Dessa diffusa symtom upplevs ofta tidigt i sjukdomsförloppet av lungcancerpatienter. De behöver tas med, för att de symtom som patienter söker för i primärvården ska kunna leda läkaren till hypotesen lungcancer.

4. Lägga till en funktion i journalsystemen som larmar vid till exempel förskrivning av antibiotika, smärtstillande eller antidepressiva läkemedel i kombination med upprepade vårdtillfällen.

Vi uppmanar sjukvårdens aktörer och beslutsfattare att våga tänka nytt kring lungcancer. Om vi kan fånga upp lungcancerpatienter i ett tidigare skede i primärvården har vi en riktig chans att rädda och förlänga liv, minska lidande och spara på samhällets resurser. 

Karin Liljelund, vice ordförande, Lungcancerföreningen

Lotta Humble, styrelseledamot, Lungcancerföreningen

Monica Sandström, styrelseledamot, Lungcancerföreningen

 

Läs repliker:

”Möjliggör tidigare upptäckt av lungcancer”

 

”Utredning på felaktig grund riskerar att försena behandling”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PrimärvårdLungcancer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev