onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Akut brist på allergologer och lungmedicinare”

Publicerad: 28 november 2018, 06:00

I Stockholms läns landsting är 53 procent av allergologerna över 60 år. Debattörerna varnar för brist på allergologer i Stockholms läns landsting.

Foto: Thinkstock, Maria Hammar

En generationsväxling hotar den specialiserade och högspecialiserade vården inom allergi- och lungsjukdomar för vuxna, skriver åtta debattörer i Stockholms läns landsting.

Ämnen i artikeln:

AllergiLungcancerAstmaKolStockholms läns landstingKarolinska universitetssjukhuset

Aktuell generationsväxling hotar i dag den specialiserade och högspecialiserade vården inom allergi- och lungsjukdomar för vuxna. Detta är specialiteter som utreder och behandlar folksjukdomar såsom astma, allergi och kol men även lungcancer och mer sällsynta men allvarliga sjukdomar såsom lungfibros, sarkoidos och obesitashypoventilation. Bristen på specialistläkare inom dessa två områden är ett akut och allvarligt problem som äventyrar svårt allergiska och lungsjukas hälsa och säkerhet, både regionalt och nationellt.

I Stockholms läns landsting, SLL, där drygt en femtedel av Sveriges befolkning bor, är 53 procent av allergologerna och 40 procent av lungmedicinarna över 60 år. Samtidigt pågår en stor omorganisation med utflytt av vård från Karolinska universitetssjukhuset och uppsagda privata vårdgivare inom lungmedicin. Dessutom stänger Cityakuten allergimottagningen i april 2019 med cirka 2 000 allergipatienter i omlopp samt cirka 350 patienter med pågående immunterapi. Antalet kvarvarande allergologer för vuxna är nu så få att den kritiska massan för att klara av att utbilda nya vuxenallergologer inom SLL snart inte finns, se grafik ovan. Antalet ST-tjänster i allergologi och lungmedicin kommer inte att täcka nu kända pensionsavgångar inom SLL till 2021. Läget förvärras på grund av årliga budgetbesparingar samt att processen för fördelning av budgetmedel för nya ST-läkartjänster är oklar. Detta sakförhållande försvårar en korrekt hantering av denna mycket centrala fråga för små och utrotningshotade specialiteter såsom allergologi och lungmedicin.

Tillgången på allergispecialister ligger under snittet i EU

Inom SLL sker de flesta patientbesök hos allergolog i dag inom vårdval där former för ST-utbildning saknas. Detta hotar ytterligare återväxten av allergologer. Det tar 5 till 14 år att utbilda en ny specialist i lungmedicin, beroende på faktorer som om vederbörande även ska bli internmedicinare, skaffar barn eller bidrar till specialitetens utveckling med en doktorsavhandling. För att utbilda en allergolog tar det 7,5 till 14 år med ovanstående resonemang, eftersom basspecialitet är obligatorisk. Lång framförhållning krävs således.

Rättvis fördelning av hälso- och sjukvård kan inte garanteras när det gäller allergologi inom SLL. Tillgången på allergispecialister ligger under snittet i EU. Konsekvenserna är att endast 10 procent av dem som har svårast allergisk rinokonjunktivit får behandling med immunterapi i dagsläget. Efterfrågan på vård hos specialist i allergologi har ökat samtidigt som tillgången på allergologer minskat. Antalet allergologer inom vårdval i SLL har i år minskat från åtta till sex stycken. Orsaker till det ökade vårdbehovet är dels den ökande befolkningen men också tillströmningen av multiallergiska barn som fyller 18 år och lämnar barnallergologerna. Det behövs en kritisk massa av specialister för att driva och utveckla specialiteten framåt. Fragmentering av små specialiteter gynnar inte utveckling och kompetensöverföring över generationer. Vårdval allergi har utarmat kompetensen numerärt och skadat återväxten på ett fatalt vis då det saknas både former för ST-utbildning och plattform för forskning och utveckling. Är det patienten i centrum?

Astma, allergi och kol är stora folksjukdomar som berör 10 procent, 25 procent respektive 8 procent av befolkningen. De flesta av dessa patienter sköts i primärvård. Godkända astma/kol-mottagningar som infördes i Stockholms primärvård 2016 är ett viktigt steg mot jämlik vård. Det är dock högst oklart om resurser kommer att finnas för att bibehålla utbildningen av personalen och certifiering av primärvårdsmottagningar för dessa folksjukdomar.

För certifieringen av en astma/kol-mottagning krävs bland annat att minst en sjuksköterska på vårdcentralen genomgått kurs på 15 högskolepoäng på Karolinska institutet i ”Omvårdnad vid astma, allergi och kol”. Kursen är mycket populär och har ett högt söktryck. Endast cirka 100 av 200 vårdcentraler i SLL är i dag certifierade, till stor del på grund av svårigheter för sjuksköterskor att få kursplats på nämnda utbildning.

Tiden rinner ut och den som drabbas är den svårt allergi- och lungsjuke patienten. Korrekt utredning och behandling uteblir i nutid med den alarmerande kösituation som nu råder till allergi- och lungmottagningar inom SLL. Implementering och utveckling av nya diagnostiska metoder och mer kraftfulla behandlingar riskerar i den uppkomna situationen att försenas eller utebli helt.

Följande frågor behöver diskuteras vidare:

1. När kan de verksamheter som fortfarande har en kritisk mängd ST-handledare inom allergologi respektive lungmedicin få öronmärkta budgetmedel för ST-utbildningen? Budgetmedel som inte kan dras in som en besparing vid pensionsavgångar, som ju är en del av grundproblematiken.

2. När får vi en transparent process för planering och dimensionering av ST-utbildningen som stödjer jämlik tillgång till allergologer och lungmedicinare för den svårt allergiska eller lungsjuka patienten?

3. Vilken roll kan våra nybildade nationella programområden få gällande dimensionering av ST-tjänster inom allergologi och lungmedicin i landstingen?

Cecilia Bredin, patientområdeschef för Lung- och allergisjukdomar.
Anders Lindén, överläkare, professor.
Apostolos Bossios, biträdande överläkare, docent.
Barbro Dahlén, överläkare, professor.
Giovanni Ferrara, SPESAK Lung­medicin SLL, överläkare, docent.
Johan Grunewald, överläkare, professor.
Magnus Sköld, överläkare, professor,
(samtliga vid Patientområde Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset.)
Victoria Strand, SPESAK Allergologi SLL, Astma & Allergi­mottagningen vid S:t Görans sjukhus.

Läs även nyhetsartikeln Längre köer när lungmedicinare går i pension

Relaterat material

Längre köer när lungmedicinare går i pension

CECILIA BREDIN, ANDERS LINDÉN, APOSTOLOS BOSSIOS, BARBRO DAHLÉN, GIOVANNI FERRARA, JOHAN GRUNEWALD, MAGNUS SKÖLD OCH VICTORIA STRAND.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev