Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Akutläkare ger patienter bättre vård ­snabbare och billigare

Publicerad: 16 december 2011, 14:17

Det finns åtminstone sex skäl till att akut sjuka patienter ska tas om hand av akutsjukvården, skriver sju företrädare för akutsjukvården.


Skånes universitetssjukhus (Sus) ska spara 450 miljoner kronor under 2012. Ett av sjukhuschefens sparförslag var att avveckla akutläkarutbildningen på akutmottagningarna i Lund och Malmö. Hotet har nu tillfälligt dragits tillbaka, men eftersom vi inte tror att sista ordet är sagt i frågan skulle vi vilja motivera varför akut sjuka patienter ska tas omhand av akutläkare:

■ Akutläkaren tar hänsyn till hela patienten och inte bara till det organ där sjukdomen sitter. Patienter som söker akuten, särskilt de äldre, lider ofta av kroniska sjukdomar och tar många läkemedel när de sedan söker för ett akut tillstånd. Äldre patienter skrivs inte sällan hem från sjukhusavdelningar med flera blodförtunnande eller antiinflammatoriska tabletter. En akutläkare vet att de ofta kommer till akuten någon månad senare med blödande magsår.
 ■ En akutläkarbemannad akut har i genomsnitt kortare väntetider. När den traditionella akuten bemannas av läkare från olika specialiteter uppstår ofta situationen då en läkare kan fika medan en annan är överbelastad med patienter. Följden blir att patienten med hemorrojder kan få snabbare vård än den med hjärtinfarkt. Akutläkare hjälps åt och därför får alltid de mest behövande patienterna vård först.  
 ■ En akutmottagning bemannad av akutläkare kostar mindre pengar. I Lund tar i dag tre akutläkare, under ett nattpass, hand om ett betydligt större antal patienter än vad fyra läkare från olika specialitetslinjer gjorde för fem år sedan (utan längre väntetider).
 ■ Akutsjukvård handlar inte bara om att ta hand om patienter i ett slutet system. Det är lika viktigt att ha god kontakt med sjukhusets övriga läkare, sjuksköterskor och avdelningar för att patienterna snabbt ska få rätt behandling. Samarbete med primärvården är en lika angelägen byggsten för att snabbt hitta lösningar som gagnar den mindre sjuka patienten. En läkare som jobbar på akuten tre veckor om året kan inte kommunicera i de kanaler en akutläkare kan.
 ■ På akuten samarbetar akutläkare och sjuksköterskor för att lösa de otal problem som dagligen uppstår med förändrade patientflöden, personalbrist, stora olyckor och inte minst när sjukhuset inte klarar av att ta emot de patienter som behöver läggas in. Det är självklart att det krävs en fast läkarbemanning på akuten för att verksamheten ska fungera.
 ■ Antalet akutsökande patienter ökar i Skåne och i hela västvärlden. En växande andel är äldre och lider av många sjukdomar. Internationell vetenskap vittnar om otaliga fördelar med akutläkare.

Specialistutbildningen av akutläkare i Lund och Malmö startade 2004. Tio färdiga specialister arbetar på akuten i Lund och två i Malmö. 2012 förväntas vi ha ytterligare tio färdigutbildade akut­läkare. I Lund bemannas akuten av specialister och blivande specialister i akutsjukvård dygnet runt sedan 2008 och blivande akutläkare utbildas i ett toppmodernt system.

Patientsäkerhet och arbets­effektivitet prioriteras högt i det dagliga arbetet och övas teoretiskt och praktiskt under utbildnings­sessionerna. Vi är en växande skara blivande och färdig­utbildade akutläkare som arbetar långa och intensiva arbetspass på akuten. Vi älskar vårt jobb och jobbar tillsammans med all övrig personal för att ständigt förbättra omhändertagandet av patienterna.

Det är orealistiskt att förvänta sig en förbättring av vårdkvalitet, väntetider, patientsäkerhet eller en minskad kostnad genom att ersätta fasta akut­läkare med läkare från andra kliniker som tillbringar bråkdelar av sin tid på akuten. Om akutläkarna avvecklas gör sig Sus av med en läkarspecialitet som resten av världen satsar på. Vi tror att skåningarna vill att Sus ska ligga i frontlinjen när det gäller akutsjukvård, inte tio år efter.

SIMON ROTHELIUS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev