lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Åldersbedömningar utan jämförelsematerial är fusk”

Publicerad: 21 december 2018, 08:17

Inge Axelsson, före detta överläkare i barn- och ungdomsmedicin, Östersunds sjukhus. Professor emeritus i medicinsk vetenskap, Mittuniversitetet. Foto: JKF PHOTO, privat

Det går inte att använda skelettmognad för åldersbedömning eftersom många asylsökande ungdomar sannolikt har kraftigt accelererad pubertetsutveckling. Det skriver Inge Axelsson, professor emeritus i medicinsk vetenskap.

Ämnen i artikeln:

RättsmedicinalverketSocialstyrelsenÅldersbedömningar

Rättsmedicinalverkets, RMV, åldersbedömningar av asylsökande ungdomar är ett korthus som rasat ihop. Flera faktorer har samverkat till detta.

RMV fick i maj 2016 ”regeringens uppdrag att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet  påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar” [1] (mina kursiveringar). Socialstyrelsens systematiska litteratursökning gjordes också med stor skyndsamhet och bara magnetkamera, MR, av tillväxtzoner i lårbenet och röntgen av tänder kom med. Man hoppade över manuell litteratursökning som krävs av till exempel Cochrane och man sökte inte studier av hur kroppen reagerar vid det tillstånd som asylsökande befinner sig i: kronisk stress. Genom att söka i Pub Med, samma databas som Socialstyrelsen använt, kunde jag lätt hitta missade, relevanta studier publicerade i ledande, barnmedicinska tidskrifter.

Göran Sundström, professor i statsvetenskap, skrev nyligen att det är ”en del i tjänstemännens lojalitet gentemot regeringen att uppmärksamma regeringen på att den håller på att bryta mot ett högre direktiv.” [2] Jag tolkar det som en skyldighet för rättsläkare på RMV att tala om för regeringen att regeringsuppdraget inte går att genomföra utan att bryta mot god forskningssed.

Två norska forskare har beskrivit ett sluttande plan för forskningsfusk, från ärligt fel ned till de värsta formerna: plagiering, förfalskning och fabricering [3]. Näst värst var ”suppressing data” (förtiga data). Att missa data behöver inte vara fusk – allt tyder på att Socialstyrelsen försökte göra ett bra jobb. Men RMV vägrade ta hänsyn till de nya studierna innan någon forskare någonstans gjort en systematisk översikt: ”Att i debattinlägg försöka föra vetenskap i bevis är svårt. För exempelvis sammanställningar av ålder för pubertet och slutsatser om inverkan av socioekonomi lämpar sig referentgranskade översiktsartiklar och metaanalyser bättre.” [4] RMV valde att förtiga data så att utvisning av ungdomar styrdes av ofullständiga, missvisande data.

Nu har jag publicerat det som RMV efterfrågade: en systematisk översikt av studier av kroppsutvecklingen hos barn födda år 2000 eller senare som levt under kronisk stress orsakad av migration, splittrad familj, brist på skydd och stöd från föräldrar, misshandel, fattigdom, svår sjukdom eller missbruk inom familjen [5]. Den har granskats och godkänts av tre för mig anonyma forskare (peer review). Jag hittade sju relevanta studier där sex visade accelererad pubertet och därmed risk för att ungdomarna bedöms som äldre än de är. I en dagsfärsk skrivelse till Justitiedepartementet påpekar Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) att efter 2016 har åldern för lårbenets mognad hos svenska pojkar sänkts från 24 år till 17,5-19,5 år och om bara lårbenet eller bara tänderna är mogna så är 19 % respektive 24 % av pojkarna under 18 år [6]. De av mig sammanfattade avvikelserna ska adderas till Smer:s data, så nedre gränsen för lårbenets mognad för pojkar kan gå någonstans vid 15-16 års ålder.

Många asylsökande ungdomar har sannolikt kraftigt accelererad pubertetsutveckling, inklusive skelettmognad, så det går inte att använda skelettmognad för åldersbedömning. Ingen ny metod kommer att ändra på detta eftersom det inte finns jämförelsematerial med kroniskt stressade, asylsökande barn med födelsedata från länder med pålitlig folkbokföring.

Åldersbedömning utan jämförelsematerial är fusk. Sluta helt med åldersbedömningar!

Läs Rättsmedicinalverkets replik här.

Referenser

1. Rättsmedicinalverket. Återrapportering avseende regeringsuppdrag till Rättsmedicinalverket att genomföra medicinska åldersbedömningar (Ju2016/03931/Å). RMV 2016-11-15.

2. Sundström G. ”Lojaliteten mot regeringen omfattar mer än att vissla eller sluta”. DN Debatt 2018-10-01.

3. Nylenna M, Simonsen S. Scientific misconduct: a new approach to prevention. Lancet 2006;367:1882-1884.

4. Wingren CJ, Palm E. Vi välkomnar en vetenskaplig diskussion om åldersbedömning. Läkartidningen. 2017;114:EM9Y.

5. Axelsson I. Bone maturation cannot be used to estimate chronological age in asylum‐seeking adolescents. Acta Paediatrica, Early View 7 December 2018.

6. Smer. Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Statens Medicinsk-Etiska Råd 2018-12-20.

Relaterat material

Smer vill också ha granskning av åldersbedömningar

Läkaresällskapet vill ha utredning om åldersbedömning

INGE AXELSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev