tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Äldre drabbas när anslagen minskar till kvalitetsregister”

Publicerad: 11 december 2017, 13:21

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Cecilia Winberg, t f ordförande Fysioterapeuterna, Ida Kåhlin, ordförande Sveriges arbetsterapeuter, Tobias Baudin, ordförande Kommunal, Susanne Ask, ordförande Dietisternas riksförbund, Hans Göransson, ordförande Sveriges tandläkarförbund (saknas på bilden) och Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges tandhygienistförening. Foto: Ulf Huett (Ribeiro), Jonas Eriksson (Kåhlin), Kommunal (Baudin), Stefan Bohlin (Nyblom)

Företrädare för sju olika professions- och fackförbund protesterar mot att kvalitetsregistret Senior alert får minskade anslag och skriver att detta motverkar utvecklingen av personcentrerade, kunskapsbaserade och preventiva insatser för äldre.


Just nu pågår ett nationellt arbete kring nya kunskapsstöds- och uppföljningssystem. I detta ses nationella kvalitetsregister som en integrerad del av kunskapsstyrningen och kommer att finansieras av landstingen/regionerna, samt staten. Kommunerna hamnar utanför, både som användare och som finansiärer av register. Ett kvalitetsregister som just nu drabbas hårt av minskade anslag är Senior alert.

Det övergripande målet med Senior alert är att kunna förebygga skador och främja hälsan hos äldre personer. Registret är unikt eftersom det sätter den äldres perspektiv och det multiprofessionella teamets roll i fokus. Men också för att det inte är diagnosrelaterat utan fokuserar på de hälsorisker som finns hos äldre, det vill säga fallolyckor, trycksår, undernäring, munhälsa, blåsdysfunktion och problem i dagliga aktiviteter.

Fallolyckor kostar samhället 24,6 miljarder kronor varje år

Bara fallolyckor är en stor hälsorisk. Det är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Men det är inte bara ett lidande för den som drabbas utan det kostar samhället 24,6 miljarder kronor varje år enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det går dock att minska behovet av hälso- och sjukvård samt omsorg så länge vi använder kunskapsbaserade preventiva insatser.

Senior alert är ett betydande verktyg för att stödja förebyggande insatser inom alla de vård- och omsorgsverksamheter som äldre kommer i kontakt med. Registret är också ett konkret verktyg för förbättringsarbete, då registreringen av åtgärder och uppföljning går att följa på individ-, verksamhets- och aggregerad nivå.

Minskade anslag till Senior alert innebär minskade möjligheter till att kontinuerligt förbättra de förebyggande vård- och omsorgsinsatser för äldre personer som våra medlemmar utför varje dag. Det innebär också att den pågående utvecklingen mot personcentrerad, kunskapsbaserad och säker vård motverkas. Det är inte rimligt. Det systematiska arbetet med preventiva insatser borde i stället öka för att få samhällets personella och finansiella resurser att räcka till i framtiden.

Vi har svårt att förstå argumenten att minska anslaget för ett kvalitetsregister som understödjer kunskapsbaserade preventiva insatser riktade mot sköra äldre. För Sveriges äldre och våra medlemmar är det av stor vikt att Senior alert kan behålla nuvarande funktioner och kunskapsstöd samt ges möjlighet till utveckling för framtidens behov.

Vi anser därför att regeringen bör garantera att kvalitetsregistret Senior alert får en anslagsnivå i paritet med dess innehåll och användning. På så sätt kan registret fortsätta att utvecklas och vara ett stöd i våra medlemmars arbete med att erbjuda kvalitetssäkrade insatser till äldre personer.

SINEVA RIBEIRO, CECILIA WINBERG, IDA KÅHLIN, ORDFÖRANDE SVERIGES ARBETSTERAPEUTER TOBIAS BAUDIN, SUSANNE ASK, HANS GÖRANSSON OCH YVONNE NYBLOM.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev