Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Äldre glöms i forskningen om cancer

Publicerad: 24 juni 2013, 05:30

Trots att cancer främst drabbar äldre är vården och den kliniska forskningen nästan alltid inriktad på yngre. Det får till följd att ett omotiverat stort antal äldre patienter inte får någon aktiv cancer­behandling alls.


Låt mig ta tarmcancer som exempel:
Tarmcancer är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige. Ungefär hälften av de 6 000 personer som insjuknar varje år har fyllt 75 år. Men trots det stora antalet äldre patienter finns en utbredd kunskapsbrist om vilken behandling som är optimal för dem, såväl vad gäller effektivitet som livskvalitet. Det tragiska är att en effektiv behandling kan förlänga och förbättra liv.

Det finns en stor kunskapslucka där Sverige har unika möjligheter att bedriva viktig forskning. Vi har bra register och ett sjukvårdssystem där alla – i princip – ska få samma behandling.

En första enkel registerstudie som Universitetssjukhuset i Linköping har gjort, under ledning av mig, bekräftar att vi läkare inte har något vårdprogram att ta hjälp av vid behandling av äldre.

Den lilla forskning som finns på äldre visar att behandlingsval har stor betydelse. Nyligen kom en första studie som visar att kombinationsbehandling med Avastin och Xeloda vid spridd tarmcancer hos äldre minskade risken för dödsfall och för försämring av sjukdomen och livskvaliteten med närmare 50 procent jämfört med dagens standardbehandling.

Studien visade också på en förbättring av medianöverlevnaden med fyra månader. Men detta når inte ut till patienterna, som får en standardbehandling som inte är optimal.
Antalet cancerfall ökar i Sverige, i första hand beroende på att befolkningen blir äldre. En 65-årig kvinna har i dag en förväntad återstående livslängd på drygt 20 år, en man 18 år.
Det är nästan en fjärdedel av medellivslängden. För varje generation ökar den förväntade livslängden, vilket leder till att fler kommer att diagnostiseras med cancer och att behovet av effektiv behandling ökar.

Det finns därför ett stort behov av att skräddarsy kliniska studier som fokuserar på att anpassa nya behandlingsmetoder till äldre. Här kan Sverige göra en betydande insats.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev