Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Äldre läkare hindras i onödan

Publicerad: 17 maj 2013, 05:30

Sjukvårdens resurser är hårt ansträngda och än större utmaningar väntar framöver, vilket inte minst framgår av den utredning som Framtidskommissionen nyligen presenterat.


Därför borde läkares frivilliga insatser värdesättas och värnas, eftersom de avlastar den offentligt finansierade sjukvården.

Socialstyrelsens tolkning av lagstiftningen försvårar i praktiken läkares frivilligarbete. Bland annat ställs krav på att vara registrerad som vårdgivare, ha en verksamhetschef och ett dokumenterat kvalitetssystem. Dessa krav begränsar läkares möjligheter att göra insatser som tävlingsläkare för idrottslaget, för grannarna på landet eller krassliga släktingar, insatser som avlastar den offentliga sjukvården.

Till och med rätten att göra livräddande insatser för en medmänniska som drabbas av plötslig sjukdom eller skada har ifrågasatts. De ökade kraven på styrning och reglering har under senare tid i synnerhet riktats mot pensionerade läkares möjligheter att förskriva läkemedel.

Arbetet med patienter och att stötta och hjälpa människor är en viktig drivkraft för de flesta läkare. Ofta är vi också beredda att ställa upp även på frivillig basis i olika sammanhang. Detta gäller i hög grad också äldre läkare med lång erfarenhet. Det är i det perspektivet man bör se läkarens rätt att förskriva läkemedel på fritiden och efter pensionen.

I dag arbetar troligen bortåt hälften av alla läkare över 65 år, alltifrån ett antal veckor per år till heltid. Många läkare är dessutom på frivillig basis knutna till olika sjukvårdsverksamheter och deltar i forskning, utvecklingsarbete och undervisning, ofta som mentorer eller handledare utan något egentligt anställningsförhållande.

Att begränsa förskrivningsrätten till de veckor och månader som läkaren har ett anställningsförhållande skulle bli administrativt komplicerat – och också fullständigt onödigt.

Förskrivningsrätt för receptbelagda läkemedel följer av legitimationen. Den legitimerade läkarens skyldigheter måste vi hela tiden förhålla oss till och handla efter (patientsäkerhetslagen, kapitel 6), till exempel att handla enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Åtgärder mot läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt är rimliga och nödvändiga. HSAN kan utfärda prövotid, dra in förskrivningsrätt och ytterst återkalla legitimationen för dem som på olika sätt missköter sig i sin yrkesutövning. Att pensionerade läkare trots sin legitimation skulle stängas av från förskrivningsrätten är däremot ren och skär åldersdiskriminering.

Adekvat läkemedelsförskrivning kan mycket väl vara ett frivilligt åtagande som den legitimerade läkaren av ideella skäl utnyttjar under ansvar och ska inte behöva vara knutet endast till en anställning eller registrerad privat läkarverksamhet.

Pappersrecepten kommer att försvinna och säkert också telefonrecepten. Men tekniskt är det lätt att knyta en fritidsförskrivande eller pensionerad läkare till ett elektroniskt förskrivningssystem. Det sker redan på flera ställen i Sverige.
Genom ett elektroniskt förskrivningssystem är det också enkelt för tillsynsmyndigheten att följa upp förskrivningarna. Nu utvecklas system där all förskrivning automatiskt skapar en journalhand­ling. Detta är möjligt tack vare det pågående införandet av ­Nationell ordinationsdatabas, Nod, i kombination med utveckling av nya tekniska applikationer och därigenom kan kravet på journalföring uppfyllas.

Legitimerade läkare kan och vill göra väsentliga samhällsinsatser långt efter det att de har lämnat den traditionella anställningen eller läkarpraktiken, givet att de underhåller och utvecklar sin kompetens genom adekvat fortbildning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev