Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Äldrepsykiatri krävs för bra behandling

Publicerad: 25 november 2008, 09:57

REPLIK Ingvar Karlsson svarar på Ylva Johanssons och Thomas Nihléns inlägg i Dagens Medicin nr 46/08.


Det är lätt att förenkla debatten om läkemedel till äldre till att handla om antal läkemedel och dess biverkningar. Orsak till läkemedelsbehandlingen är i grunden olika sjukliga tillstånd, som inte får en adekvat behandling. Psykiska sjukdomar hos äldre är en vanlig orsak till läkemedelsbehandling men härvid­lag är underdiagnos­tik och felbehandling vanliga. Bristande kunskap om diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar hos äldre är enligt min erfarenhet en mycket viktig orsak till olämplig medicinering.

Psykiska sjukdomar i hög ålder är allvarliga tillstånd där till exempel depressiva tillstånd har en fördubblad dödlighet, förutom det lidande som sjukdomen i sig skapar. Psykisk sjukdom påverkar också möjligheten till rehabilitering av kroppsliga sjukdomar. Detta ska vägas mot risk för biverkningar av läkemedelsbehandling. Det finns i dag goda möjligheter till att behandla äldres psykiska sjukdomar utan att skapa biverkningar, medan stora problem ses ofta vid olämpligt läkemedelsval.

En satsning på att förbättra läkemedelsanvändningen, utan att be­akta eventuella bakomliggande sjukdomar, ger begränsade effekter. Adekvat behandling av äldres psykiska sjukdomar fordrar djup kunskap såväl om de speciella sjukdomstillstånden i hög ålder som om psykofarmakologi. Tillräcklig kunskap finns inte inom allmän psykiatri, geriatrik eller allmänmedicin. Den specialitet som har kunskap om dessa sjukdomar, äldrepsykiatri, är inte erkänd.

Härvidlag har den politiska viljan hittills varit otillräcklig, också från Ylva Johanssons (s) sida (se inlägg i Dagens Medicin nr 46/08). Än värre är att den äldrepsykiatri som faktiskt bedrivs, om än i otillräcklig grad, de senaste åren har genomgått en minskning. En förbättring av de äldres läkemedelsbehandling måste därför innehålla en bred satsning för att sprida kunskap om äldres psykiska sjukdomstillstånd.

Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson
är docent och överläkare inom enheten för neuropsykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Mölndal.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev