Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Alkoholpolitiken bör sträva emot en minskad konsumtion”

Publicerad: 16 februari 2016, 06:00

Vi ser med oro på att Moderaterna vacklar i den alkoholpolitik som leder till en minskad konsumtion och därmed cancerrisk, skriver IOGT-NTO i en replik.


Cecilia Widegren (M) och Carl Johan Sonesson (M) skriver i en debattartikel på dagensmedicin.se den 4 februari att Sverige behöver en ny nationell cancerstrategi. En av insatserna som efterlyses i artikeln är ett större fokus på prevention. Jag och organisationen jag företräder, IOGT-NTO, delar helt de slutsatserna men ser samtidigt med oro på att Moderaterna vacklar i den alkoholpolitik som leder till en minskad konsumtion och därmed cancerrisk.

Att alkoholkonsumtion ökar risken att drabbas av cancer är tydligt belagt. I den europeiska kodexen mot cancer står bland annat: ”Det råder ingen tvekan om att alkoholkonsumtion kan orsaka åtminstone sju olika typer av cancer” och ”konsumtion av alkohol, oavsett mängd, ökar din risk att drabbas av cancer. Ju större mängd alkohol, desto större risk att utveckla cancer. Genom att minska konsumtionen, eller ännu hellre helt undvika alkohol, så minskar risken för cancer.”

Moderaterna var själva med och beslutade om den nationella cancerstrategin som finns på plats sedan 2009. Den utredning som ligger till grund för strategin, SOU 2009:11, skriver bland annat ”Forskningsresultat har visat att enbart utbildningsinsatser kring alkohol och hälsa endast har en liten effekt på konsumtionsmönster. Insatser behöver i stället ingå i ett större system med lagar och regler kring tillgänglighet, prissättning och marknadsföring”.

Cancerfonden skriver också i 2013 års utgåva av Cancerfondsrapporten att ”Grundstenarna i den svenska alkoholpolitiken, med bland annat försäljningsmonopol, ska bibehållas.” Därför blir jag och IOGT-NTO oroade av att Moderaterna under sin partistämma 2015 beslutade att utreda ett eventuellt avskaffande av försäljningsmonopolet för alkohol.

Att alkoholkonsumtion ökar risken att drabbas av cancer är tydligt belagt.

Cancer är en av vår tids största folkhälsoutmaningar och det blir allt viktigare att förebygga och sprida kunskap om de riskfaktorer som ligger till grund för olika cancerformer. Då krävs insatser för att stärka medvetenheten hos allmänheten, men även att de politiska verktygen används på ett bra sätt.

Tobakslagstiftningen är ett bra exempel på hur folkhälsa drivit den politiska utvecklingen och alkohollagstiftningen följer samma principer. Genom en konsumtionsdämpande lagstiftning skapas en rad folkhälsovinster, inte minst ur ett cancerpreventivt hänseende. Det är slutsatser som många redan kommit fram till och som är nödvändiga i en framtida uppdatering av den nationella cancerstrategin.

Relaterat material

”Det krävs en nationell strategi i kampen mot cancer”

JOHNNY MOSTACERO

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev