Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

All öppen specialistvård bör granskas enligt Spur-modellen

Publicerad: 29 augusti 2007, 04:50

Målet är att utveckla verksamheten – både privat och offentlig, skriver Ewa Hellberg.


I Dagens Medicin nr 33/07 läser man att läkare på den nationella taxan måste kontrolleras hårdare av landstingen. Självklart är det ett helt legitimt krav från samhället att all sjukvård ska vara av god kvalitet och att inget fusk ska förekomma, men vem säger att just landstingen är den bästa kontrollanten?

Om det skulle utses olika tjänstemän i varje enskilt landsting med uppdrag att granska de läkare som i dag tillhör den nationella taxan, skulle det kunna innebära stora kvalitativa skillnader i olika delar av landet och dessutom utgöra ett potentiellt hot mot patientsekretessen.

Samhället vill gärna bygga ut den privata vården. Vi är ett litet land och det är viktigt med nationella riktlinjer och att bevara en nationell taxa. Om fler kunde anslutas till en sådan, kanske i nya former, till exempel genom att även kunna arbeta inom offentligvården, och att anslutningen också skulle innefatta ett kvalitetskrav, skulle det innebära ett värdefullt tillskott till den hårt trängda öppna vården och granskning skulle kunna bli något positivt för alla parter.

Det är inte bara privatvården som får pengar från det offentliga, den offentliga vården finansieras helt och hållet på detta sätt. Därför bör det vara naturligt att all öppen specialistvård genomgår en kvalitetsgranskning som också har till syfte att utveckla densamma.

I slutet på 90-talet startades försök med medicinska revisioner. I några landsting, inklusive Östergötland där jag arbetar, genomfördes sådana inom både gynekologi och ÖNH. Medicinskt erfarna kollegor, med tystnadsplikt, gick igenom hur man omhändertog patienter med olika diagnoser, följde upp vårdtyngd och gick igenom journaler, lokaler med mera. Resultaten diskuterades med den enskilde vårdgivaren och presenterades för landstinget. Erfarenheterna var mycket positiva för oss som blev granskade och vi fick möjlighet att föra en konstruktiv dialog med  revisorn , och myten om kvalitetsskillnader inom privat och offentlig vård kunde avfärdas. Tyvärr fortsatte man inte på den inslagna linjen, men jag tycker att det är dags att återuppta något liknande.

Förebilden är de så kallade Spur-inspektionerna där man i dag granskar utbildningskvaliteten för specialister på olika kliniker.

En grupp med representanter från Läkaresällskapet, Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen med flera skulle kunna utarbeta hur de medicinska revisionerna kan genomföras, hur inspektionsprotokollen bör se ut, hur resultaten ska presenteras och hur utfallen ska följas upp. Inspektionerna ska alltid göras av minst ett par specialister som genomgått en stipulerad utbildning för sitt uppdrag och de bör ha kunskap om öppenvård samt, naturligtvis, gedigna medicinska kunskaper, inom varje specialitet. De granskade enheterna ska sedan kunna korrigera det som kan behövas och på så sätt också utvecklas.

Vi skulle kunna få positiva incitament till kvalitetsutveckling i stället för de negativa förtecknen som oftast förekommer när landstingen diskuterar den privata vården.

Ewa Hellberg

Ewa Hellberg
 är gynekolog och privatläkare i Norrköping.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev