fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Alla behöver en fast läkare”

Det är avgörande för en väl fungerande primärvård att alla får tillgång till en fast, namngiven läkare, skriver Sofia Rydgren Stale, Marina Tuutma och Magnus Isacson i en replik på ett inlägg från Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor. (1 kommentar).

Publicerad: 19 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet, Marina Tuutma, ordförande Svenska distriktsläkarföreningen, och Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin.

Foto: Stina Stjernkvist/TT, Anders Wiklund/TT, Erik Simander/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

LäkarförbundetSofia Rydgren StaleMarina TuutmaDistriktsläkarföreningenMagnus IsacsonSfamPrimärvård

Varför lägger regeringen så stor vikt vid att alla ska få tillgång till en fast, namngiven läkare på sin vård- eller hälsocentral, undrar Psykologförbundet i en debattartikel. Svaret borde vara välkänt, men tål att upprepas. Ingenting är nämligen mer avgörande för en väl fungerande primärvård, liksom för en välfungerande hälso- och sjukvård i stort.

En fast läkare bidrar till en mer effektiv vård. Med en fast läkare är det mindre troligt att du uppsöker akuten och mindre sannolikt att du behöver läggas in på sjukhus. Det är också färre som dör en för tidig död när de har tillgång till en fast läkare. Det har forskning visat. En fast läkare innebär också en trygghet för patienten, som vet vart hen kan vända sig vid behov. Den fasta läkarens helhetsansvar för sin patient främjar också förebyggande insatser och att patienten görs delaktig i sin egen vård.

Läs mer: ”Varför fokuserar Vårdkompetensrådet på läkarbrist?” 

Alla behöver en fast läkare. Du vet aldrig om du en dag blir sjuk och behöver vård. En fast läkare som kan din sjukdomshistoria kan snabbare ställa rätt diagnos. Det kan vara livsavgörande, det kan göra att du undviker funktionsförluster eller stort lidande. En fast läkare kan ta helhetsansvar över tid och vid behov koordinera flera olika vårdinsatser. Ett fastläkarsystem där varje läkare har en begränsad lista med patienter handlar också om att läkaren ska ha tid för dig och kunna ta ansvar för din vård, den dag du behöver det.

I dag hinner primärvårdens läkare sällan vara tillgängliga för sina patienter. Socialstyrelsen rekommenderar att en heltidsarbetande specialist i allmänmedicin ansvarar för runt 1 100 invånare, men dagens läkare ansvarar för ungefär dubbelt så många individer. Därför upplevs ofta vårdcentralerna och läkarna som otillgängliga. Den orimliga arbetsbelastningen är ett stort arbetsmiljöproblem och gör att många läkare flyr primärvården. Patienterna blir mest lidande.

Primärvården är i kris och det påverkar hela hälso- och sjukvården, som blir ineffektiv och levererar sämre vård. Men det finns hopp. Om de rekommendationer och förslag som Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet tagit fram också följs – om regionala politiker beslutar om och budgeterar för handlingsplaner som förbättrar arbetsmiljön och säkrar kompetensförsörjningen – då kan vi lösa bristen på specialister i allmänmedicin. Då kommer fler läkare arbeta kvar, fler läkare söka sig till primärvården, och fler som slutat kommer också att återvända.

Behovet av allmänläkare respektive psykologer står inte i motsats till varandra. Skälet till det fokus som riktas mot allmänläkarbristen är dock att den är det största problem svensk hälso- och sjukvård står inför just nu. Den fasta läkaren är avgörande för teamarbetet tillsammans med patienten. Vilka andra kompetenser som samarbetar kring patienten beror på patientens behov, för stunden och långsiktigt.

Samtidigt som vi har ett beslut om en primärvårdsreform – och alla är överens om vikten av en fast läkare – så går utvecklingen ändå bakåt. Vi behöver lägga mer fokus på antalet distriktsläkare så att lagkrav kan uppfyllas och alla får tillgång till en fast, namngiven läkare på sin vård- eller hälsocentral. Det skulle alla vinna på.

Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet

Marina Tuutma, ordförande Svenska distriktsläkarföreningen

Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin

Följ debatten:

1.  ”Varför fokuserar Vårdkompetensrådet på läkarbrist?”

2. ”Våra förslag inkluderar alla medarbetare i primärvården”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-12-21

Kristina Taylor gör i en debattartikel, som ej riktas mot läkare, poängen att primärvården har underskott i flertalet professioner och att detta i kombination med att primärvården arbetar teambaserat där flera kompetenser behövs motiverar en bred satsning på flera professioner och ej endast läkare. Ett exempel som tas upp är inom området psykisk ohälsa där psykologer bär ett stort ansvar för behandling. En primärvård utan adekvat mängd psykologer kommer därför inte kunna möta det vårdbehov som finns i befolkningen.

Av någon anledning anser sedan ordförande för Läkarförbundet, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen samt ordförande Svensk förening för allmänmedicin att det då är rimligt att svara med en artikel som inte bemöter något av kritiken i sak utan mer generellt tar upp vikten av en fast läkare för att sedan poängtera att ””behovet av allmänläkare respektive psykologer står inte i motsats till varandra””. Svaret är delvis oseriöst då det implicerar en ståndpunkt som ingen tagit (vem har ifrågasatt vikten av läkare?), det inte svarar på något av kritiken i sak och det dessutom refererar påståenden till ett generellt ”forskning visar”.

Psykolog

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev