Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Alla borde ha rätt att få information om läkemedel

Publicerad: 15 oktober 2008, 04:15

REPLIK Anne Carlsson svarar på ett inlägg av Birgitta Rydberg i Dagens Medicin nr 40/08.


Birgitta Rydberg (fp), biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, ondgör sig över de förslag till förändringar kring patientinformation som just nu diskuteras i EU. Europaparlamentet ska ta ställning till nya regler som gör att även patienter ska få möjlighet att få information om receptbelagda läkemedel.

I takt med den snabba medicinska utvecklingen följer hopp och förväntningar bland många sjuka om att få ta del av nya behandlingar. Efterfrågan på kunskap om nya behandlingar är därför mycket stor bland patienter och anhöriga. Informationen som eftersöks kan handla om allt ifrån kostråd och träningsprogram till avancerad kirurgi eller nya läkemedel.

I dag ser vi ett växande utbud av information och medicinska nyheter riktade till patienter. Ofta förmedlas dessa genom traditionella medier som radio, tv, facktidskrifter och dagstidningar. Hemsidor och forum på internet blir också allt populärare. Problemet är dock att det inte finns en oberoende kvalitetsgranskning av vad som skrivs och marknadsförs i medierna.

I Sverige har vi i dag en paradoxal situation där patienter bombarderas med information om naturläkemedel och alternativa metoder som det varken finns evidens för eller beprövad erfarenhet av. Samtidigt är patientriktad information om receptbelagda läkemedel förbjuden.

Det som nu diskuteras på EU-nivå är att skapa ett gemensamt europeiskt regelverk för hur information om receptbelagda läkemedel ska få kommuniceras direkt till patienter. Grundtanken är en gemensam hållning när det gäller krav på saklighet i informationen.

Birgitta Rydbergs debattartikel och inställning i frågan är märklig. Inte bara för att hon som liberal (?) politiker vill begränsa information och yttrandefrihet. Utan framför allt då den styrande alliansen i Stockholms läns landsting gjort valfrihet och vårdval till sin politiska huvudfråga.

Hur ska patienter förväntas göra rationella val i vården om de förvägras viktig information? Eller är det så att alliansens vårdval endast är till för ett fåtal upplysta? Är okunniga patienter bättre eftersom de inte kan ställa krav som i förlängningen riskerar att öka kostnaderna för landstinget?

Frågan om patientinformation är i grunden en demokratifråga. Alla är inte lika privilegierade som Birgitta Rydberg när det gäller möjlighet att få kunskap om nya behandlingar.

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation och vi möter verkligheten bland Sveriges patienter. Vi är inte intresserade av reklam, men vi ser ett behov av saklig och kvalitetsgranskad information till patienter, även kring receptbelagda läkemedel. Vi vet också att många läkare uppskattar att patienter är väl pålästa om sin sjukdom och har kunskap om nya behandlingsmetoder.

Till sist är det alltid läkaren som avgör vilken behandling som är lämplig för en patient. Vi undrar därför: Vad det är som gör Birgitta Rydberg så rädd för att stärka patienternas kunskaper? Framför allt så undrar vi vem hon företräder i sin roll som folkvald landstingspolitiker.

Anne Carlsson

Anne Carlsson
 är förbundsordförande för Reumatiker-
 förbundet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev