Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Alla vårdprofessioner måste få bidra till analysen”

Vi förväntar oss att sjukvårdsministern bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner till fördjupad dialog, skriver Kristina Taylor, Sveriges psykologförbund, i en replik.

Publicerad: 28 oktober 2022, 09:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kristina Taylor, ordförande för Sveriges psykologförbund.

Foto: Johanna Fond


Ämnen i artikeln:

Svenska läkaresällskapetAcko Ankarberg Johansson

I en debattartikel publicerad i Dagens Medicin den 21 oktober uppmanar Svenska läkaresällskapet med föreningar regeringen att lyssna på läkarprofessionen. Detta bör enligt författarna ske innan de reformer genomförs som utlovas i Tidöavtalet för att åtgärda problemen i hälso- och sjukvården och innan nya utredningar tillsätts.

Författarnas uppmaning till regeringen om dialog tidigt i policyprocessen är riktig, men måste omfatta alla professioner i sjukvården.

Läs mer: ”Hälso- och sjukvården är hårt ansträngd – hög tid att beslutsfattarna lyssnar” 

Hälso- och sjukvårdens väl kända utmaningar – ojämlik hälsa i befolkningen, ojämlik vård över landet, ålderism, ökad psykisk ohälsa inte minst bland unga, samt brister i kontinuitet och tillgänglighet – är komplexa och mångfacetterade orsakssamband ligger bakom. 

Därtill har vi personalbrist och personalflykt bland i princip alla yrkesgrupper inom sjukvård, äldrevård och socialtjänst, på grund av bristande arbetsmiljö och en upplevd brist på inflytande över den egna arbetssituationen. 

Dessa problem löser man inte genom att lägga fokus på en enskild profession. För att möta utmaningarna på bästa sätt måste samtliga professioner tillåtas bidra till analysen och lösningarna. Det kommer även att krävas nya arbetssätt och mer av samverkan över så väl professions- som organisationsgränser om målen jämlik sjukvård och god hälsa för alla ska nås. 

Vi förväntar oss att Sveriges nya sjukvårdsminister, Acko Ankarberg Johansson (KD), bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner till fördjupad dialog i god tid innan de utlovade förändringsprocesserna initieras och utredningsdirektiven är skrivna.  

Kristina Taylor, ordförande, Sveriges psykologförbund

Följ debatten:

”Hälso- och sjukvården är hårt ansträngd – hög tid att beslutsfattarna lyssnar” 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev