onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Alliansens svar tyder på okunnighet”

Publicerad: 3 september 2015, 05:00

Det är direkt vilse­ledande att kalla en sänkning av ersättningen för medicinska aborter med mer än 50 procent för ”översyn”, skriver två debattörer.


Fyra allianspolitiker kallar vår debattartikel i nr 33/15 miss­visande. Vi menar att det är direkt vilse­ledande att kalla en generell sänkning av alla vårdval med 5 procent, och därtill en sänkning av medicinska aborter med mer än 50 procent, för ”översyn”. Lika fel är det att påstå att ersättningen för medicinska aborter är hög, när den de facto sänktes vid vård­valets införande 2012.

Att påstå att en medicinsk abort innebär ett (1) besök till barnmorska och därefter egenvård är uttryck för uppenbar okunskap och respektlöshet mot de enskilda abortsökande kvinnorna samt den personal som har tagit sig an uppgiften.

Att ta beslut om och därefter utföra en abort är för den enskilda kvinnan ett mycket svårt och mentalt tungt val, som själsligt kan ge livslångt bestående ärr. Professionen är mycket väl medveten om detta och ger därför i flera led stöd till kvinnan i detta beslut. Personalen är extremt engagerad och kunnig, och dess stöd kan även resultera i att kvinnan avstår från abort. Som helhet kräver handläggningen upprepade besök och kontakter även efter utförd abort.

Att beslutsfattarna sänker ersättningen för den medicinska aborten med mer än 50 procent kan innebära:

■ Att de inte förstått vad som krävs för att kunna utföra abortuppdragets verkliga innehåll.
■ Att de uppfattar att den aktuella organisationen är ineffektiv och kan kostnadseffektiviseras.
■ Att de uppfattar att aktuell ersättning ger för hög ekonomisk vinstmarginal.

Oavsett vad de förtroendevalda vet, tror sig veta eller tycker, så resulterar sänkningen för en medicinsk abort i en för vårdgivaren omöjlig kostnadstäckning. Konsekvens? Vårdgivarna tvingas att upphöra med den verksamheten. Professionen vet vad som där­efter kommer att bli följden, men debattörerna erbjuds givetvis att redovisa sin egen konsekvens­analys av detta.

Ni har just beslutat om en generellt sänkt ersättning om 5 procent. Att påstå att kvinnosjukvården inte genomgår några besparingar är om något miss­visande.

En redovisning av hur de omnämnda 59 miljoner kronor skall användas inom vårdvalet vore därtill intressant att se.

Skribenterna

Anders Björklund, specialist­läkare, Ultragyn Odenplan.

Jan Zetter­ström, medicinskt ansvarig, Ultragyn, Sophia­hemmet.

ANDERS BJÖRKLUND OCH JAN ZETTER­STRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev