lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Allt att vinna på samordnad vård av kroniska sjukdomar”

Publicerad: 26 mars 2014, 15:53

Vi kan samordna vården bättre men då måste vårdgivarna få möjligheter att göra det. I dag är det inte så, konstaterar Jonas Spaak, hjärtläkare på Danderyds sjukhus.

Ämnen i artikeln:

Personcentrerad vårdNjurmedicin

Myndigheten för Vårdanalys konstaterar i en rapport som presenteras i dag att vården av patienter med kroniska sjukdomar kan bli bättre. Vården av personer med kronisk sjukdom, särskilt vid förekomst av flera kroniska sjukdomar samtidigt, präglas av bristande samordning mellan olika vårdgivare, bristande involvering av patienten och av att vara alltför reaktiv.

Det tror jag att alla som jobbar i vården kan understryka liksom våra patienter. Men vad ska vi göra åt det och varför har så lite hänt? På Danderyds sjukhus började vi för några år sedan diskutera kopplingen mellan hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes. Det är tre av våra största folksjukdomar, som alla bidrar till att hjärt-kärlsjukdom fortfarande är Sveriges vanligaste dödsorsak. Vi vet också att mer än 80 procent av dödsfallen kan fördröjas med hjälp av livsstilsförändringar och läkemedel. Har man både hjärt-, njur- och diabetessjukdom kan detta innebära besök och provtagningar på tre olika specialistkliniker. Ur patientens perspektiv finns här ett stort behov av samordning och helhetssyn.

Jag har förmånen att förestå Sveriges första integrerade centrum för patienter med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom. HND-centrum är en mottagning där specialistkompetens och sjukvård samordnas kring patienten. Kroniska sjukdomar kräver också ett annat förhållningssätt än akuta. Vi arbetar utifrån personcentrerad vård som innebär ett partnerskap mellan patient och sjukvårdspersonal. Patienten ses som en person med resurser och förmågor att ta en aktiv del i sin egen vård. Genom teamkonferenser där patienten medverkar sätter vi gemensamt upp behandlingsmål och vi ger också stöd och råd via telefon utöver de inplanerade mottagningsbesöken. Allt för att ge en optimal behandling, men också för att man inte ska bollas mellan olika vårdgivare och behöva åka till akuten i onödan.

En förutsättning för personcentrerad vård är att vårdpersonal tar sig tid att förstå både patientens sjukdomar och livssituation. En annan förutsättning för att kunna samordna vården är flexibla avtal som i högre utsträckning mäter och värdesätter kvalitet och inte endast antal besök och här har beställarna och politiken en stor utmaning framför sig. Vi har allt att vinna på en fortsatt utveckling av den här typen av verksamhet, både ur ett patientperspektiv men också ur ett medicinskt samt ekonomiskt.

Relaterat material

Dyr och dålig kronikervård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev