Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Allt måste inte hamna i journalen”

Publicerad: 2 november 2015, 09:00

Vi står inför risken att patienterna medvetet undanhåller viktig information, skriver Bertil Malmodin.


Bör patienten ”bluffa” doktorn för att skydda sig mot att uppgifter i journalen sprids till dem som patienten inte vill ska få ta del av dem? Har patienten en skyldighet att inte medvetet undanhålla information, trots risken för ”läckage” av information ur journalen?

Oftast är det inget problem.

Sociala faktorer, livsstil, ärftliga faktorer ska efterfrågas och journalföras. Det kan bli ett informationssamlande som kan användas på ett för patienten negativt sätt. Av försäkringsbolag, försäkringskassa, arbetsgivare eller att direkt obehöriga får tag på informationen. Hackas diverse konton, så varför inte journaler.

Det finns en rättighetskatalog för patienten. Skyldigheterna kanske skulle vara lika tydliga, som de vid ett mindre sjukhus i Zambia, där informationen kortfattat går ut på: ”Ge vårdgivaren så mycket relevant information som du kan om din nuvarande hälsa, tidigare sjukdomar och andra relevanta detaljer. Följ given och överenskommen behandling och givna råd.”

Hackas diverse konton, så varför inte journaler.

Konflikt mellan rättighet och skyldighet uppstår om patienten upplever ett behov av att vara selektiv, för att inte information ska komma fel eller användas i andra syften än vad patienten tänkt sig.

Och Zambia? Journalföringen där är långt ifrån den datoriserade vi har. Anteckningar sker för hand i en anteckningsbok som patienten själv har och förhoppningsvis har med sig vid besöken hos olika vårdgivare.

För att minska risken att för patienten skadlig information kan spridas krävs selektivitet vid journalföring. Att ”riskinformation”, som till exempel sociala missförhållanden, tidigare missbruk med mera inte journalförs slentrianmässigt och att patienten vet om vad som skrivs och därigenom minska risken att för patienten potentiellt skadlig information kan spridas.

Patienten ska inte bluffa doktorn, men bör i samförstånd med doktorn bestämma vad som journalförs. Den yttersta informationssäkerheten är att informationen inte finns att hämta.

BERTIL MALMODIN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev