Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Allvarligt då ideologin spelar över patienterna”

Publicerad: 7 juli 2015, 05:46


Ämnen i artikeln:

Region SkåneSkånes universitetssjukhus

Inom Region Skåne har en strid mellan de politiska blocken pågått huruvida Skånes universitetssjukhus ska återta verksamheten från en privat dialysklinik eller inte. Den rödgröna linjen vann till sist och regionen tar tillbaka patienterna. Det är ett demokratiskt beslut som det inte finns mycket att säga om. Ett 50-tal patienter tvingas dock till omställning i andra lokaler, nya scheman och till ny vårdpersonal. Som patient är man alltid i ett underläge gentemot politiker och vårdgivare, trots den nya patientlagen och alla vackra ord om patientmedverkan.

Skånefallet är ett tydligt exempel på hur svängningar i politiken kan påverka patientens situation samtidigt som det avslöjar brister i beställarens ansvar. Innan beslutet i Regionstyrelsen spreds uppgifter i media om brister vid den privata kliniken vilka kan ha påverkat patienternas möjlighet till en transplantation. Om uppgiften stämmer att få eller inga transplantationsutredningar utförts sedan 2009 är det oförsvarligt och något som bör anmälas till Inspektionen för vård och omsorg - IVO. Det är dock anmärkningsvärt att beställaren, d v s Region Skåne, inte tidigare har reagerat över detta. Sex år är lång tid, speciellt för en dialyspatient som har en transplantation som sitt främsta mål. Det får förutsättas att en utredning inleds snarast.

Alla vill ha en säker vård med bästa behandlingsresultat. För en dialyspatient är även närhet och flexibilitet av stor betydelse. Om vårdgivaren är privat eller offentlig spelar oftast ingen roll. Det är vårdgivarens plikt att upplysa patienten om behandlingsmetoder och se till att patienten får det avgörande inflytandet över beslutet. En patient i privat vård får aldrig befinna sig utanför vårdkedjorna. Det ska råda samspel mellan vårdgivarna genom tillgång till varandras IT-system och journaler. I Skåne har man brustit i dessa avseenden.

Det är allvarligt då patienter kommer i kläm på grund av ideologiska meningsskiljaktigheter, prestige, otydligheter i avtalsskrivning och bristande kvalitetsuppföljning. Patientorganisationerna har bred erfarenhet och kompetens och för att undvika det som missats i Skåne bör det alltid finnas patientrepresentation i vårdgivarnas kvalitetsuppföljning och upphandlingsprocesser.

HÅKAN HEDMAN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev