Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Alternativ till landstingens egen vård behövs för patienterna

Publicerad: 12 november 2008, 18:48

Vårdvalet kommer att leda till att bara starka och medvetna patienter kan tillkämpa sig en rehabilitering värd namnet, skriver Anna Hertting och Sven-Erik Skoogh.


Riksdagen, regeringen och Social­styrelsen har ofta påpekat rehabiliteringens svaga ställning och uppmanat landstingen till skärpning. Ofta har uppmaningen åtföljts av en resursförstärkning. Alliansregeringen har till exempel nyligen stöttat landstingen med några miljarder för rehabiliteringsgarantin.Trots att garantin nu har gällt i fyra månader har flera landsting inte ens en tanke på att börja tillämpa den.

Ansvarigt statsråd, socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) var med rätta upprörd i ett inslag i Ekot i början av november. I samma veva är socialminister Göran Hägglund (kd) på samma departement på väg att ta bort den lilla styrning av rehabiliteringsresurser som ännu finns kvar i statens hand. Den ena handen tycks inte veta vad den andra gör!

Det var ett strategiskt misstag när den borgerliga regeringen vid årsskiftet 1993/94 förde över privatpraktikerna från Försäkringskassan till landstingen. Med landstinget som huvudman verkar sjukgymnasterna enbart ses som en irriterande utgift - aldrig som den resurs som de i själva verket är. Det har vi kunnat se genom att landstingen systematiskt nekat ersättningsetableringar sedan de fick den möjligheten efter valet hösten 1994.

Nu håller alliansregeringen på att göra ännu ett strategiskt misstag! Med landstingens vetorätt mot ersättningsetablering på nationella taxan kommer decimeringen av praktikerkåren att fortsätta. Mångfalden minskar och patienternas valfrihet med den. Så länge landstingen har oinskränkt makt att avgöra praktikerkårens öde kommer rehabilitering att hamna i strykklass.Konsekvenserna av denna nedprioritering drabbar patienter och övervältrar kostnader på stat och arbetsgivare för onödig sjukfrånvaro.

Genom att tvinga in privata sjukgymnaster i vårdvalssystemen eftersträvar regeringen ett enda system och en enda ingång i primärvården. Konsekvensen blir att det nuvarande taxesystemet för sjukgymnaster slopas.

Då krossar man inte bara det enda alternativet till landstingen utan man avhänder sig även möjligheten att säkra rehabiliteringsresurser på ett mer tillförlitligt sätt. Cristina Husmark Pehrsson får fortsätta vädja till landstingen att ta sitt ansvar. Vårdvalet kommer att leda till att rehabiliteringen blir utlämnad till ett totalt godtycke - bara den starke och medvetne patienten kommer att kunna tillkämpa sig en rehabilitering värd namnet!

» Under parollen ökad valfrihet för patienterna medför vårdvalet mindre frihet att välja sjukgymnast. I dag väljer patienten för samma avgift fritt mellan offentligt anställd, privatanställd och privatpraktiserande sjukgymnast. I vårdvalssystem där läkarvalet står i förgrunden väljer medborgaren i första hand läkaren. All annan personal får medborgaren  på köpet . Det går då inte längre att fritt välja den specialiserade sjukgymnast som passar just för den aktuella skada eller sjukdom man söker för.

» Under parollen ökad mångfald strävar regeringen samtidigt mot en alltmer likformig primärvård där sjukgymnasten som egenföretagare inte har någon plats.

Med mångfald har hittills menats variationsrikedom och plats för innovationer och småskalighet. Regeringens mångfald bäddar för att stora rikstäckande vårdbolag kommer att dominera den privata vården. Sjukgymnaster går en framtid till mötes som anställda eller underleverantörer i ett vårdvalssystem.

Dagens vårdvalssystem bygger på läkarens generalistkompetens och inte på vad till exempel sjukgymnaster med olika inriktningar kan bidra med. Först om fler kompetenser tas tillvara kan en verklig mångfald skapas och vården bli kostnads­effektiv och nå ett bra resultat för patienten.

Anna Hertting

Sven-Erik Skoogh

Anna Hertting
är ordförande för Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, LSR.

Sven-Erik Skoogh
är utredare vid LSR.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev