Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Alternativ till Nexium finns

Publicerad: 7 januari 2011, 14:05

DEBATT Det finns likvärdiga alternativ till magsårsmedicinen Nexium. Generiskt esomeprazol ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 januari 2011. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Läkemedelsverket i en gemensam debattartikel.


I ett öppet brev till socialminister Göran Hägglund ifrågasätter Handikappförbunden TLV:s beslut att ta bort subventionen för läkemedlet Nexium. Tyvärr har det uppstått ett missförstånd när det gäller vilka behandlingsalternativ som TLV respektive Läkemedelsverket anser finns tillgängliga för patienter med blödande magsår.

Ett obehandlat magsår kan utvecklas till ett mycket allvarligt – i extremfallet livshotande – tillstånd. Magsår ska alltid behandlas, företrädesvis med protonpumpshämmare. TLV har uteslutit Nexium ur högkostnadsskyddet eftersom det är minst sex gånger dyrare än likvärdiga alternativ som ger motsvarande effekt.

Läkemedelsverket har utifrån regulatorisk synpunkt godkänt Nexium för blödande magsår. I klinisk praxis finns dock goda erfarenheter av behandlingar med andra protonpumpshämmare.

Läkemedelsverket har heller inget att invända mot TLV:s tolkning att blödande magsår kan inrymmas inom de vidare sårläkningsindikationer som finns för andra protonpumpshämmare.

Likvärdiga kopior av Nexium (generiskt esomeprazol) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 januari 2011. Dessa likvärdiga kopior kostar mindre än en tredjedel jämfört med Nexium.

För Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
Anna Märta Stenberg
Avdelningschef, avdelningen för omprövning av läkemedelssubventioner

För Läkemedelsverket
Tomas Salomonson
Direktör, Vetenskaplig och regulatorisk strategi

Fakta:

Nexium har indikation för fortsatt behandling efter inledande intravenös behandling för att förebygga reblödning av peptiska sår. TLV anser att den indikationen för Nexium, enterotabletter, väl ryms inom den vidare sårläkningsindikation, behandling av duodenal- och ventrikelsår, som finns för övriga protonpumpshämmare. Läkemedelverket har inget att invända mot detta.

Det går inte, mot bakgrund av studier som finns, att säga att effekten av Nexium, enterotabletter, är bättre än för övriga behandlingsalternativ.

Läs även:

Fler protester mot Nexiumbeslut

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News