Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ambulansföretagen vill inte betala för en bra arbetsmiljö”

Publicerad: 15 mars 2013, 14:57

Det råder inte brist på specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Det är entreprenörerna som inte är villiga att betala för en dräglig arbetsmiljö, skriver Hans Bergkvist, ambulanssjuksköterska.


Måndagen den 4 mars 2013 nås vi av nyheten att Stockholms läns landsting beviljar en tidsbestämd dispens till entreprenörerna inom ambulanssjukvården.

Den här dispensen innebär att entreprenörerna nu kan nyttja allmänutbildade sjuksköterskor som högsta kompetensen i ambulansbesättningen i stället för specialistutbildade sjuksköterskor. Ett avsteg från ett av landstingets huvudkrav i upphandlingen av ambulanssjukvården. Ambulansentreprenörerna hävdar i samspråk att det råder brist på sjuksköterskor med specialistutbildning och att denna dispens är ett måste för att hålla Stockholms ambulanser i drift.

Sanningen är dock sådan att denna så kallade brist på specialistsjuksköterskor har entreprenörerna själva skapat genom ett uruselt arbete med ambulanspersonalens arbetsmiljö. Den arbetsmiljö som i dag råder hos ambulansentreprenörerna får specialistsjuksköterskorna att säga upp sig på grund av att de inte orkar den ökade mängden av arbetstid samt på grund av brist av måltidsuppehåll upplever det svårt att säkerställa en god patientsäkerhet.

Redan inför starten av den nuvarande upphandlingsperioden, som startade den 1 februari 2012, deklarerade ambulansentreprenören Falck Ambulans AB att samtliga ambulansstationer kommer att schemaläggas med  43 timmars arbetstid i veckan, något de skulle åstadkomma genom att behålla och/eller inför jourtid under nattpassen. Merparten av stationerna med jourtid har ingen vila under denna tid utan har som vanligt patientbunden tid.

Trots detta så kan företaget just genom jourtiden återkräva sin personal att jobba igen denna tid då den ej räknas som arbetstid. Redan här kom massiva protester från ambulanspersonalen och flertalet specialistsjuksköterskor valde redan då att avsluta sina tjänster.  Vårdförbundet belyser detta redan i en artikel i vårdfokus 2012. I denna artikel har de intervjuat Falck Ambulans vd i Sverige, Sven Engquist, om vad han anser om den ökade uppsägningen från specialistsjuksköterskorna.

Sven Engquist säger där att han inte oroas över personalomsättningen utan i stället välkomnar den.

Nu snart ett år senare har Falck tillsammans med de andra två entreprenörerna fått fram den här dispensen från kravet på specialistsjuksköterskor för att de påstår att de råder brist på kompetensen.

Hade de lyssnat till sin personal tidigare och ordnat upp sin arbetsmiljöpolitik hade de troligen haft merparten av sin personal kvar.

Till detta ska även nämnas att Falck Ambulans som företag har granskats av arbetsmiljöverket och påtalats så kraftiga brister i arbetsmiljön att de åligger dem att betala vite om de inte snarast visar prov på förbättringsåtgärder.

Under starten på 2013 har inga konkreta åtgärder vidtagits för någon som helst förbättring av ambulanspersonalens arbetsmiljö och fler och fler specialistsjuksköterskor som är erfarna, kunniga och brinner för sitt yrke väljer att avsluta sina tjänster på grund av denna bristande arbetsmiljö.

Ambulansentreprenörerna ser nu sin chans att minska sina lönekostnader, genom att i stället för specialistsjuksköterskor nyttja allmänsjuksköterskor, och går samman för att påtala en brist av utbildade specialistsjuksköterskor.

Jag vill med detta säga att det inte råder en brist på specialistutbildade sjuksköterskor som är villiga att arbeta i Stockholmsregionen. Den brist som finns ligger hos entreprenörerna då de inte är villiga att betala för en bättre och dräglig arbetsmiljö där personalen orkar arbeta utan att äventyra patientsäkerheten.

Relaterat material

Landstinget löser personalbrist genom sänkta utbildningskrav

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev