Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ambulanspersonal bör genomgå regelbundna tester”

Publicerad: 25 oktober 2016, 05:00

Det finns i dag ingen instans som kontrollerar om ambulanspersonalen i praktiken har de kvalifikationer som rimligen bör krävas för yrkesgrupper inom ambulanssjukvården, skriver Alarm Ambulansförbundet.


Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Alarm Ambulansförbundet konstaterar att ambulanssjukvården gått från tydliga krav till mängder av pseudotester och en i det närmaste kravlös verksamhet. Bara orden övning och tester får många ambulanschefer att ändra ansiktsfärg.

Förbundet har via förfrågningsunderlag samt via granskning av policys, riktlinjer och intervjuer, skaffat en god överblick kring arbetsgivarnas tester, dels vid nyanställning, dels löpande som återkommande kvalitetskontroller.

Resultatet är mycket nedslående.

Ansvaret för att ambulanspersonal uppfyller tillräckliga krav om lämplighet och kompetens ligger i dag helt hos arbetsgivarna. Tester rörande medicinsk kunskap och fysisk förmåga har drastiskt minskat de senaste decennierna. Några få landsting genomför lika summariska som godtyckliga tester vid nyanställning, som mer är att betrakta som ett försök att hitta grav ohälsa. På ett teoretiskt plan är testerna mycket banala. De samtal som ambulansläkare (ofta konsulter) utför inför så kallade läkemedelsdelegeringar säger i regel ingenting alls om en individs farmakologiska kunskaper. Dokumentationen är därtill obefintlig.

Några återkommande tester existerar inte. I den mån tester genomförs vid nyanställning sker dessa som undantag. Individanpassade tester och kunskapskontroller som inte dokumenteras främjar inte ambulanssjukvården utan innebär risker för såväl patientsäkerheten och arbetsmiljön. Ändå förväntas ambulanspersonalen att vara rustade för diverse insatser som både kräver styrka, smidighet och reella medicinska färdigheter.

När förbundet talar om mer krav handlar det emellertid i hög utsträckning om att säkra en långsiktig arbetsmiljö där spelreglerna är klara från början.

Den som arbetar inom ambulanssjukvårdens utryckningsverksamhet anser vi ska ha en god fysisk arbetsförmåga. Ambulanspersonal ska kunna arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer. Kraven måste kopplas till den fysiska ansträngning yrket innebär samt kraven på uppmärksamhet som är nödvändig vid utryckningskörning. I Sverige saknas utryckningsbehörighet i körkortet. I Norge är godkänd behörighetsutbildning ett krav för anställning.

Ambulanssjukvården behöver disciplin, krav och god kamratskap.

Yrkesgrupper som har arbetsuppgifter med betydelse för patient- och trafiksäkerhet måste enligt oss genomgå regelbundna tester. Ambulanspersonal borde rimligen äga rätten att genomgå regelbundna läkarundersökningar likt Sveriges brandmän. Dagens kravlösa system har lika många strängar som det finns landsting. Det finns i dag ingen instans som kontrollerar om ambulanspersonalen i praktiken har de kvalifikationer som rimligen bör krävas för yrkesgrupper inom ambulanssjukvården.

Förbundet anser att arbetsgivare inom ambulanssjukvården som minimum ska åläggas att utföra årliga medicinska kontroller av samtlig personal. Förbundet föreslår att Arbetsmiljöverket meddelar föreskrifter och föreskriver sanktionsavgifter för arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare som inte klarat årlig medicinsk bedömning. Ambulanspersonal anställd för utryckningsverksamhet (90 sekunders responstid) måste snarast ges rätten till fysisk träning på arbetstid i erforderlig omfattning för att nå uppsatta krav.

Tester måste utformas för att möta verkliga förhållanden. Det är berättigade krav som Sveriges medborgare och ambulanspersonal ska kunna förvänta sig ska gälla.

Ambulanssjukvården behöver disciplin, krav och god kamratskap - inte mer av låt gå-anda, färgglada skosnören och riskblindhet. Krav skapar yrkesstolthet, patientsäkerhet och kollegial trygghet.

GORDON GRATTIDGE OCH LARS HANSSON

Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev