söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Angrepp mot privata läkare

Publicerad: 21 maj 2019, 12:00

Foto: Patrick Trägårdh/Bildbyrån

”Tiotusentals patienter har förlorat, eller kommer att förlora, sina ordinarie läkare”. Det skriver Thomas Wahlberg.


Under 2018 överlämnades ett delbetänkande i utredningen om framtidens primärvård av Anna Nergårdh (se DM nr 23/18). Det betonades att tillgänglighet, fast läkarkontakt och förebyggande åtgärder bland annat är av stor betydelse. Denna målsättning uppfylls av en välfungerande privat öppen vård. En sådan verksamhet, finansierad med allmänna medel, har ansetts vara en lättillgänglig, effektiv och uppskattad vård till en förhållandevis rimlig kostnad. Region Stockholm och Skatteverket har genom tre åtgärder försvårat för egna företagare i privatläkarbranschen. Tiotusentals patienter har förlorat, eller kommer att förlora, sina ordinarie läkare. Sjukhusens akutmottagningar, husläkarverksamheten och patienterna får räkna med ökande påfrestningar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har gjort olagliga avregistreringar av ett antal läkare, verksamma på nationella taxan. Detta har påvisats i tre domar i förvaltningsrätten. Lagen om läkarvårdsersättning har beslutats av riksdagen, varför ingen region har rätt att avregistrera läkare anslutna till taxan. Åtskilliga fler rättsprocesser är att vänta.

Flera mottagningar inom Stockholms vårdval stänger nu med hänvisning till att ersättningarna inte har höjts på flera år (se DM nr 15–16/19). Detta innebär att kompetenta och av patienterna uppskattade läkare slutar i förtid. Tidigare statsministern Fredrik Reinfeldts vision om att arbeta till 75 års ålder kommer här på skam när det gäller flera specialistläkare.

Skatteverket har beslutat om momsbeläggning av sjukvårdstjänster beträffande inhyrd personal (se bland andra Svenskt Näringsliv 23/4 2019), vilket drabbar privat sjukvård. Beslutet avses träda i kraft den 1 juli 2019. Denna kostnadshöjning är konkurrens-begränsande för enbart privatvården och leder av allt att döma till ytterligare nedläggningar av privata mottagningar.

Sammanfattningsvis drabbas den öppna privata vården hårt av de beskrivna tre åtgärderna. Frågan är om den vänstra handen vet vad den högra gör inom Region Stockholm beträffande punkterna 1 till 2. Skatteverket har hittills varit avvisande mot en ström av protester angående momsfrågan.

THOMAS WAHLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev