tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Anmälningsplikt skulle urholka rätten till vård”

Ett system där patienter riskerar att bli angivna på grund av sin juridiska status vore ett brott mot människovärdesprincipen, skriver Anders Åkesson från Riksförbundet Hjärt Lung.

Publicerad: 22 augusti 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Åkesson, förbundsordförande för Riksförbundet Hjärt Lung.

Foto: Anders Norderman


En migrationspolitiskt införd anmälningsplikt skulle kunna riskera patienters hälsa och är oförenlig med grundläggande principer om mänskliga rättigheter.

Den friske har tusen önskningar, den sjuke bara en, sägs det. Att en allvarligt sjuk människa ska få vård är grundläggande i ett humant samhälle. En allvarligt sjuk människa som i sin nöd kommer in till akuten eller vårdcentralen ska där mötas av vårdpersonal som alltid har patientens hälsa som det främsta målet. Personal med respekt för människovärde och patientens integritet.

Läs mer: Nya direktiv för anmälan av papperslösa

Det är svårt att tänka sig ett större svek gentemot patienten än att den läkare man ger sitt förtroende medverkar till att ens hälsa riskeras. Som patientorganisation vet vi hur utsatt man är när man kommer till vården. För patienter är förtroende för vården centralt i all behandling. Att söka vård ska inte präglas av rädsla.

Enligt Tidöpartiernas förslag ska myndigheter och kommuner göras skyldiga att meddela polisen och Migrationsverket om de möter människor som vistas i landet illegalt. Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergaard (M) säger att ”Det är en fråga om förtroendet för svensk migrationslagstiftning, rättvisa och att vara lika inför lagen: har man fått ett beslut som säger att man inte har rätt att stanna i Sverige ska det följas”.

För oss är det emellertid oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter att låta patienters vårdbehov stå tillbaka till förmån för en migrationspolitiskt införd anmälningsplikt. Rätten till vård skulle urholkas. Patienter som avstår vård på grund av rädsla skulle riskera att fara illa.

I Tidöavtalet anges att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten ska utredas närmare.

Vi vill påminna om att Sveriges riksdag har beslutat om en prioriteringsplattform för de etiska principer som styr prioriteringarna inom hälso- och sjukvården. Den bygger på tre grundläggande principer – människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen – varav människovärdesprincipen är den högst prioriterade.

Enligt den har alla människor lika värde och samma rätt, oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Att införa ett system där patienter riskerar att bli angivna enbart på grund av deras juridiska status vore ett brott mot den principen. Låt inte en anmälningsplikt hota patienters hälsa och riskera vårdpersonalens arbete.

Anders Åkesson, förbundsordförande, Riksförbundet Hjärt Lung

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev