Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ännu ett förlorat år för tusentals män”

Publicerad: 14 oktober 2016, 05:00

Det är mycket oroande att det på riksnivå inte syns någon förbättring alls, skriver Prostataförbundet om väntetiderna i cancervården.


Ämnen i artikeln:

Prostatacancer

Att få ett cancerbesked är djupt skakande. Att sedan vänta på behandling upplevs av många som mycket påfrestande.

Sverige anses ha god kvalitet i cancervården med undantag för att väntetiderna är långa. 2015 skulle bli förändringens år. Regeringen avsatte 2 miljarder kronor för att under fyra år stimulera landstingen att ta tag i köerna och få bort onödig väntan.

För prostatacancerpatienter var utgångsläget riktigt illa, värre än för någon annan cancergrupp, se grafiken ovan.

Väntetiden till de vanligaste behandlingsformerna kirurgi eller strålbehandling var cirka 170 dagar i median, vilket innebär att hälften fick vänta längre än så. Detta gällde över 4 000 män. Dessa tider ska ställas mot den beräkning som gjorts av hur lång tid som skulle behövas om all onödig väntan rensades bort. När det gäller pro­stata­cancer så ligger denna gräns vid maximalt 60 dagar. Det är med andra ord en dramatisk förbättring som måste ske. Bara inom prostata­cancer­området ska fler man-dagar sparas än för alla andra cancerformer tillsammans!

Det är inte rättvist att redan första året vänta snabba effekter av detta nya projekt. Men uppmärksamheten för problemet har varit stor och alla landsting meddelade redan i februari förra året att man ville medverka och ta del av de extra medel som avsatts.

När vi nu får 2015 års siffror från det Nationella prostata­cancer­registret är det mycket oroande att det på riksnivå inte syns någon förbättring alls. Endast en region, den sydöstra, visar en viss minskning medan övriga har oförändrade eller längre väntetider än föregående år. Enstaka kliniker har tagit större tag med tydliga förbättringar som följd.

Ambitionen att minska väntetiderna tas naturligtvis väl emot av patienterna. Men att tro att de dramatiska förbättringar som krävs på prostatacancerområdet kan uppnås med små justeringar och bättre rutiner är naivt. För att något ska hända krävs att politiker och vårdgivare måste sätta sig in i situationen och ta större tag i form av ändrad organisation och resursförstärkningar. Viktigast är att ansvariga vårdgivare tar situationen på allvar och drar igång förbättringsarbetet!

ALF CARLSSON OCH CALLE WALLER

Ämnen i artikeln:

Prostatacancer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev