Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ännu grönare läkemedel behövs”

En mycket enkel miljöåtgärd vore att minska den överförskrivning av läkemedel som förekommer i detta land, skriver läkaren Bertil Hagström i en replik. (2 kommentarer).

Publicerad: 21 januari 2021, 12:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bertil Hagström, allmänläkare, med dr, adjungerad till styrelsen för Läkare för Miljön.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

”Vi måste som samhälle ta ansvar för vår läkemedelsanvändning från start till mål”, så avslutar Barbro Westerholm och Lina Nordquist, båda riksdagsledamöter för Liberalerna, en lovvärd debattartikel i Dagens Medicin nr 48/20. Tack för att ni tar upp ett angeläget ämne, men ni beskriver inte riktigt hela banan från start till mål. 

Ni tar upp den välkända orena läkemedelsproduktionen i Asien, men övergår sedan raskt till att föreslå att apotekskunderna ska kunna välja miljövänliga receptfria läkemedel. 

Sjukvården och läkare har ett stort ansvar. Man kan undra om det är medicinskt vettigt att andelen av befolkningen över 80 år med fler än tio olika läkemedel ligger på över 50 procent i många kommuner, enligt projektet Koll på läkemedel 2012.

Med så många läkemedel är effekten för vart och ett av dessa läkemedel marginell eller rentav negativ. En mycket enkel miljöåtgärd, för både patientens inre miljö och vår miljö, vore att minska den överförskrivning av läkemedel som förekommer i detta land. En annan åtgärd är att utbilda/informera förskrivande läkare om miljöskadande läkemedel och om eventuella bättre alternativ.

Nyligen noterades att diklofenak förekommer i för höga koncentrationer i många svenska vatten, se branschorganisationen Svenskt Vattens rapport 1 december 2020. Läkarkåren bör naturligtvis minska förskrivningen av diklofenak, men också av oxikinoloner och en del östrogenpreparat samt andra miljöskadande läkemedel, där så är möjligt.

Ni nämner att det spolas ner läkemedelsrester i våra avlopp och sprids i grundvattnet eller i Östersjön. ”Detta kräver satsningar på kommunal avloppsrening …”. Det är bara halvt rätt!

Frånsett att även Västerhavet utöver Östersjön är recipient för våra avlopp, glömmer ni det allra viktigaste. Utöver det som kommer från hushållens avlopp, så samlas allsköns ämnen i det slam som stannar kvar vid avloppsreningsverken och i detta finns tonvis med läkemedel. Därtill finns det mängder av andra giftiga ämnen som exempelvis PFAS, flamskyddsmedel och metaller, plaster komna från hushåll, industrier och dagvatten. En gigantisk blandning av kända och okända kemikalier från alla världens hörn. 

Metoder att hantera slam på ett miljövänligt och hållbart sätt finns redan etablerade i andra länder. Det djupt allvarliga är att detta slam sedan i stor omfattning sprids på våra åkermarker år efter år. Ämnen som kan finnas i slammet, däribland läkemedel, kan i dag epidemiologiskt kopplas till, inte bara skadliga effekter i ekosystemen, utan även till skador på människa som minskad fertilitet, missbildningar i urogenitalorganen, benskörhet, cancer, diabetes, fetma och störd mental utveckling. Det framgår exempelvis av en studie av Åkesson med flera 2005 och European Environment Agency 2019.

Denna jord som ska föda oss och våra efterkommande! Att som riksdagsledamöter verka för ett beslut om utfasning av slamspridning på åkermark ger många hälsovinster och indirekt grönare läkemedel, precis som Barbro Westerholm och Lina Nordquist önskar sig.

Bertil Hagström, allmänläkare, med dr, adjungerad till styrelsen för Läkare för miljön.

 

Replik på:

”Det är hög tid att säkra en grön läkemedelsanvändning” 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-03-07

Bra att överförskrivning av läkemedel och hur den påverkar vår miljö kommer upp till ytan.

Dock, ett litet tips innan man förskriver medikament, ffa smärtmedikament, är att man hänvisar först till sjukgymnast/fysioterapeut. Då kan sjukgymnasten/fysioterapeuten göra skillnad och vara behjälplig med behandling så att risk för långvarigt tablettberoende kan undvikas. Allt kan inte ”fixas” med fysioterapi - men mycket!

leg sjukgymnast/fysioterapeut

 

2021-01-25

Att apotekare effektivt kan prioritera och rensa bland äldres många läkemedel har visats många gånger. Använd den möjligheten!

Maj-Britt Elmvik, leg apotekare

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev