Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Anställ medicinskt ledningsansvariga läkare”

Stärk den kommunala sjukvården genom att tillsätta en kommunal mal, för en jämlik högsta kompetensnivå hos både kommuner och regioner, skriver två miljöpartister.

Publicerad: 23 september 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Agneta Granström (MP), leg sjuksköterska, språkrör Gröna seniorer Riks. Lena Östholm Munkberg (MP), leg sjuksköterska, språkrör Gröna seniorer Skåne.


Ämnen i artikeln:

Äldreomsorg

Covid-19-pandemin har visat på allvarliga brister i satsningen på äldreomsorgen, såväl på regeringsnivå som på region- och kommunnivå. Gröna seniorer, Miljöpartiet de grönas seniorförbund, vill stärka sjukvårdskompetensen inom kommunen genom att införa medicinskt ledningsansvariga läkare, mal.

Varför anställer inte kommunerna mal redan i dag? Det är fullt möjligt enligt det utredningsdirektiv som Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, har fått. Hon har uppdraget att utreda om mal bör bli ett lagstadgat krav, samt lägga fram ett förslag om en ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska tillsammans med en äldreomsorgslag redovisas senast den 30 juni 2022.

Läs även: ”Gärna medicinskt ledningsansvarig läkare – i regionen”

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, mas, har den högsta medicinska kompetensen i kommunerna och har i dag ett tungt och ensamt ansvar. Vid inledningen av covid-19-pandemin saknade kommunerna nödvändigt skyddsmaterial, det hade skickats till regionerna. Denna nedprioritering av den kommunala sjukvården är oacceptabel.

Sedan Ädelreformen 1992 har kommunerna det övergripande ansvaret för sjukvården i särskilda boenden och inom dagverksamheten. Men tyvärr finns det ett inbyggt systemfel. Den kommunala sjukvården har prioriterats ned både resursmässigt och kompetensmässigt. Fler och fler svårt sjuka från 20 år vårdas dagligen hemma av en kommunal sjuksköterska med stöd av primärvårdens läkare. Men varken organisation eller resurstilldelning har hängt med. Ska primärvården och den kommunala sjukvården bli den nära vården krävs nytänkande och resurser nu.

Det är inget ovanligt att kommunernas masar har listor på läkarinsatser som inte blir utförda enligt överenskommelse. Gränsdragningen mellan kommuner och regioner bygger på samverkan, läkarmedverkan och överenskommelser/avtal för att patienter ska ges en god vård och omsorg. Detta kräver i sin tur att ingångna avtal och överenskommelser hålls.

Riksföreningen för mas-mar lyfte i Dagens Medicin den 20 april 2021 svårigheten att bli hörd vid förhandlingar om läkarmedverkan och annan specialistvård som krävs för att kommunens patienter ska tillförsäkras en god och säker vård. Genom att införa medicinskt ledningsansvariga läkare inom kommunerna höjs kompetensnivån och chefer och masar ges stöd i gränsdragningsfrågor som berör kommuner och regioner och vid förhandlingar med regionen.

Gröna seniorer anser att den medicinskt ledningsansvariga läkaren bör placeras inom kommunen. Svenska distriktsläkar-föreningen framförde samma åsikt i Dagens Medicin den 18 maj 2021, medan Riksföreningen för mas-mar hävdar att den medicinskt ledningsansvariga läkaren bör placeras inom regionen. En placering inom regionen löser inte dagens kompetensmässiga obalans, ett införande av en kommunal mal kräver resurser och en tydligare reglering.

Aktuellt statsbidrag för en stärkt kompetens inom kommunerna under åren 2021 till 2023 är en miljard kronor. Statsbidraget kan användas för att höja andelen sjuksköterskor per plats i särskilt boende, till undersköterskor som vill läsa till sjuksköterskor, eller till att anställa malar. Tyvärr tror vi inte att det räcker för ett införande av mal då kommunerna även behöver sjuksköterskor. 

Parallellt utgår ett statsbidrag till regionerna för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen om 300 miljoner kronor under 2021 och 2022, men detta hjälper inte i frågan om tillsättning av mal inom kommunen.

Gröna seniorer kräver att en trygg och säker äldreomsorg av god kvalitet ges utifrån den äldres behov. Detta kräver i sin tur en likvärdig högsta kompetensnivå hos både kommuner och regioner. Stärk den kommunala sjukvården genom att tillsätta en kommunal mal, för en jämlik högsta kompetensnivå hos både kommuner och regioner. 

Agneta Granström (MP), leg sjuksköterska, språkrör Gröna seniorer Riks

Lena Östholm Munkberg (MP), leg sjuksköterska, språkrör Gröna seniorer Skåne

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreomsorg

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev