Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Anta en nationell hjälpmedelsstrategi”

Sveriges Arbetsterapeuter är oroade över de nedskärningar som nu planeras och genomförs i hjälpmedelsbudgetar runt om i Sverige, skriver ordförande Ida Kåhlin.

Publicerad: 27 oktober 2020, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

Foto: Jonas Malmström


Ämnen i artikeln:

RehabiliteringSveriges arbetsterapeuter

Coronapandemin har skapat en vårdskuld som inte går att blunda för. För att möta konsekvenserna av den behövs nu ett ökat fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Regeringens rekordstora budgetsatsningar är välkomna. Att flera regioner och kommuner just nu reducerar sina hjälpmedelsbudgetar är därför förvånande, men framförallt oroande.  

Att förskriva hjälpmedel för det dagliga livet är en insats enligt hälso- och sjukvårdslagen. Den största andelen av dessa hjälpmedel förskrivs av legitimerade arbetsterapeuter med syftet att öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Ett hjälpmedel kan därmed vara såväl hälsofrämjande som förebyggande och rehabiliterande. Förskrivning av hjälpmedel är samhällsekonomiskt lönsamt. Det minskar personens behov av stöd från anhöriga, hemtjänst och personlig assistans och ökar möjligheten att klara skola och att arbeta. Förskrivning av hjälpmedel är därmed en betydande del i avbetalningsplanen för den vårdskuld coronapandemin skapat.

Regeringens aviserade satsningar i höstbudgeten är historiskt rekordstora. Det är nu upp till varje region och kommun att fördela dessa resurser på ett sätt som gagnar individ och samhälle på allra bästa sätt. Det finns många hål att stoppa i, men viktigt är att de extra resurserna kommer hela vårdkedjan till del och att fördelningen sker utifrån hälsoekonomiska resonemang ur ett samhällsperspektiv. Det är nu viktigare än någonsin att beslutsfattare i kommuner och regioner utgår från vad som är hållbart och inte från det stuprörstänk vi vanligen ser inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Sveriges Arbetsterapeuter är därför förvånade, men framförallt oroade, över de nedskärningar som nu planeras och genomförs i hjälpmedelsbudgetar runt om i Sverige. Ett exempel är det beslut som Region Stockholm nyligen fattade om att ta bort en mängd produkter från listan över förskrivningsbara produkter. 

Ett annat exempel är de abonnemangsavgifter på hjälpmedel som införts i Region Örebro. Dessa förändringar kommer att drabba personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga hårt. De kommer leda till ökade kostnader för annan hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring och ytterligare öka den ojämlikhet som redan finns kring hjälpmedelsförsörjningen på grund av regionala och kommunala skillnader när det gäller avgifter, sortiment och riktlinjer.

Med tanke på den vårdskuld som coronapandemin skapat är vi mycket oroade över denna utveckling. Sverige behöver satsa på hjälpmedelsområdet, inte nedmontera det. Sveriges Arbetsterapeuter har därför i dagarna antagit ett ställningstagande för en jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning. Vi anser att det behövs nationella riktlinjer för sortiment, kriterier och avgifter för hjälpmedel och en generellt ökad kompetens kring betydelsen av hjälpmedel hos chefer och beslutfattare på kommunal, regional och nationell nivå. Hjälpmedelsverksamheterna behöver mer resurser och fler arbetsterapeuter behöver anställas för att möta de behov som finns. 

Det är dags för ett nationellt ansvarstagande. Sveriges Arbetsterapeuter anser att en jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning kräver:

• att Sveriges riksdag antar en nationell hjälpmedelsstrategi och ger ett årligt uppföljningsuppdrag till Socialstyrelsen

• att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram statistik och nationella riktlinjer för sortiment, kriterier och avgifter för hjälpmedel 

• att krav på Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, MAR, införs i alla kommuner för att säkerställa patientsäkerhet och kontinuerligt kvalitetsarbete gällande hjälpmedel i kommunal verksamhet

Svensk välfärd står inför en enorm utmaning. Att i det läget inte satsa på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser är att bita sig själv i svansen. Hjälpmedel borde ses som en självklar del i detta.

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev