fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Använd apotekens kompetens bättre”

Vi måste pröva nya vägar. Inom kort startar det första nationella försöket med en farmaceutisk tjänst på apotek i Sverige, skriver debattörer från bland annat TLV.

Publicerad: 22 februari 2022, 04:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Agneta Karlsson, Inger Ros, Therese Sterner, Johan Wallér. Foto: Jann Lipka (Agneta Karlsson), Anders Norderman (Inger Ros)


Ämnen i artikeln:

TLVSveriges ApoteksföreningApoteksmarknadenLäkemedelAstmaKolFarmaci

Felaktig läkemedelsanvändning orsakar onödigt lidande och kostar samhället mellan 12 och 19 miljarder kronor varje år. Många situationer går dock att förebygga.

Med en hälso- och sjukvård som är hårt belastad, inte minst på grund av den långvariga pandemin, måste vi pröva nya vägar och nyttja apotekens kompetens bättre. Apoteken kan komplettera befintlig hälso- och sjukvård och bidra till bättre läkemedelsanvändning för en stor grupp patienter. Inom kort startar därför det första nationella försöket med en farmaceutisk tjänst på apotek i Sverige.

Läs mer: ”En omvandling av apoteken kan avlasta hälso- och sjukvården”

Apoteken med sin tillgång till farmaceutisk kompetens har en stor potential att bidra till en bättre läkemedelsanvändning och denna kan vi använda på ett mer effektivt sätt. Den bedömningen gjorde regeringen i propositionen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (prop. 2017/18:157) och vi delar den uppfattningen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på apotek. Idag, tisdag 22 februari, överlämnas den första delrapporten om uppdraget och inom kort rullar försöket med den första tjänsten i gång.

Felaktig läkemedelsanvändning orsakar varje år onödigt lidande och kostar samhället stora summor. Många akuta sjukhusinläggningar av äldre personer orsakas av biverkningar eller utebliven effekt av läkemedel. Många situationer går dock att förebygga, då de flesta biverkningarna inte orsakas av direkt olämpliga läkemedel, utan av felaktig användning och ofta bristande följsamhet till ordinerad behandling. 

Den genomsnittliga följsamheten till kronisk läkemedelsbehandling i världens i-länder uppskattas av världshälsoorganisationen WHO till cirka 50 procent (1). I Sverige orsakar läkemedelsrelaterad sjuklighet vårdkostnader på mellan 12 och 19 miljarder kronor varje år (2). Utifrån att andelen äldre kommer att öka kraftigt framöver, framför allt de som kommer att vara över 80 år, riskerar problemen att öka om inget görs. För att komma till rätta med detta krävs insatser på flera olika nivåer i vårdkedjan – läkare, sjuksköterskor och farmaceuter är nyckelkompetenser som har samhällets uppdrag att hjälpa patienter med deras behandling. 

Apoteken har redan i dag ett lagstadgat grunduppdrag att ge rådgivning om läkemedel. Men apotekens roll kan stärkas ytterligare. Genom farmaceutiska tjänster, som är rådgivning och andra insatser utöver grunduppdraget, kan individuellt stöd ges till fler patienter som behöver det i sin läkemedelsanvändning. Apotekens kompetens och närhet till patienterna nyttjas då bättre.

Inhalationsvägledning har valts ut som den första farmaceutiska tjänsten att testas på apotek. Det är en tjänst som riktas till patienter med astma eller kol och som använder inhalationsläkemedel. Endast var tredje patient använder sin inhalator på ett korrekt sätt (3), vilket kan innebära att effekten av behandlingen blir otillräcklig eller helt uteblir. Patientutbildning i inhalationsteknik är därför av största vikt, något som konstaterades i Socialstyrelsens senaste utvärdering av vården vid astma och kol. Det görs i dag av förskrivande läkare och av specialiserade astma- och kol-sjuksköterskor där sådana mottagningar finns. Det är visat i vetenskapliga studier från olika länder att patienters inhalationsteknik förbättras av tjänsten som utförs på apotek. Inhalationsvägledning på apotek erbjuds till exempel redan i dag med offentlig ersättning i Norge och Danmark.

Förhoppningen är att försöksverksamheten, som nu startar på 150 apotek från samtliga apotekskedjor och en renodlad e-handelsaktör, ska visa att svenska apotek på ett enhetligt sätt och med hög kvalitet kan utföra insatsen. Farmaceuterna specialutbildas nu med stöd av astma- och kol-sjuksköterskor. Utvärdering av försöket kommer att göras i samarbete med forskare från Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Parallellt med försöket med Inhalationsvägledning planeras försök med minst en ytterligare farmaceutisk tjänst. 

TLV har i uppdraget samverkat brett, bland annat med företrädare för hälso- och sjukvården, apoteken och patientorganisationer. Det har bidragit stort till att vi har kommit så här långt i uppdraget, men det kommer också att vara avgörande framöver att hela hälso- och sjukvårdskedjan går i takt och hjälps åt för att nå framgång med farmaceutiska tjänster. 

Det är dags att pröva nya vägar och nyttja apotekens kompetens bättre för att nå en bättre läkemedelsanvändning.

Agneta Karlsson, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt Lung

Therese Sterner, ordförande, Astma-, allergi- och kol-sjuksköterskeföreningen, Asta

Johan Wallér, vd, Sveriges apoteksförening

Läs också: Försök med farmaceutiska tjänster får kritik 

Källor:

1. World Health Organization, Adherence to long-term therapies. Evidence for action (2003). https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf

2. Gyllensten, H. Economic impact of drug-related morbidity in Sweden. Göteborgs Universitet, 2014

3. Sanchis J, Pedersen, Soren. Systematic review of errors in inhaler use. Has patient technique improved over time? Chest. 2016; 150(2):394-406

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev