onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Använd inte Strama som slagträ i debatten”

Publicerad: 2 juni 2017, 12:00

Stephan Stenmark, ordförande i Programråd Strama, Lars Blad, ordförande i Strama­nätverket.

Våra målsättningar och ambitioner förändras inte av nya aktörer som erbjuder vård via en app, skriver två företrädare för Strama.

Ämnen i artikeln:

Region Jönköpings länStrama

Antibiotikaresistens beskrivs av WHO och den svenska regeringen som ett hot mot folkhälsan. När SOM-institutet har frågat vad det svenska folket ser som mycket oroande inför framtiden kommer frågan på första plats.

Behandling via digitala vårdcentraler diskuteras nu allt mer intensivt. Många söker för infektioner och följsamhet till Stramas rekommendationer kommenteras allt som oftast. Som företrädare för Strama i Sverige vill vi därför själva beskriva våra utgångspunkter.

Vår devis är patientens rätt till bästa tillgängliga infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens. Antibiotika ska bara användas när den verkligen gör nytta och ingen ska behöva få antibiotika i onödan. Det är till fördel både för individen och samhället. För att nå dit måste hela vårdkedjan fungera med tillgänglighet till vård efter behov, en sjukvård som har god kännedom om hur sjukdomarna ter sig och läkare som följer evidensbaserade rekommendationer för diagnostik och behandling.

Antibiotika ska bara användas när den verkligen gör nytta och ingen ska behöva få anti­biotika i onödan.

Med detta som mål har vi arbetat med att förbättra handläggningen av infektioner i svensk sjukvård under de senaste 20 åren. Förskrivningen av antibiotika till barn 0–4 år har minskat med 70 procent, med bibehållen patient­säkerhet.

Med direkt dialog mellan lokala Stramagrupper och vård­enheterna där vi gemensamt tittat på handläggning och förskrivningsdata har kvaliteten utvecklats. Det fungerar bra både i kontakt med offentliga och privata vårdgivare även om vi fortsatt ser behov av förbättring i alla verksamheter.

Stramas målsättningar och ambitioner förändras inte av nya aktörer som erbjuder vård via en app. Ökad tillgänglighet och nya sätt att bedriva vård kan vara attraktivt för både patienter och läkare. En läkarkontakt utan ett fysiskt möte med patienten för att handlägga akuta infektioner ställer dock nya krav. Detta arbetssätt har inte ingått i läkares kunskap och beprövade erfarenhet. Utvecklingen måste ske ödmjukt och metodiskt för att hitta de områden där det fungerar bra eller inte och det finns behov av både intern och extern granskning.

Region Jönköpings län har tagit sitt ansvar att följa upp utfall på vård som är given via Kry och Min Doktor då de har avtal knutna till verksamheter i deras region. Strama har inlett en dialog med de medicinskt ansvariga läkarna på Kry och Min Doktor och vi träffades för ett möte på Sveriges Kommuner och Landsting den 4 april. Vi är eniga om att handläggning av infektioner ska följa nationella rekommendationer. Det innebär till exempel att behandling av lunginflammation kräver ett fysiskt besök med undersökning av patienten och att diagnostik av halsfluss ska utföras med möjlighet till snabbtest för streptokocker.

Programråd Strama och Stramanätverket har bildat en arbetsgrupp som ska ta fram kvalitetsindikatorer för vård på distans och vill följa upp utfallet av indikatorerna i dialog med bolagen.

Det vi däremot inte är intresserade av är att Strama används som alibi eller slagträ i denna eller andra debatter. God vård och patientsäkerhet vid behandling av infektioner är vårt fokus i det gemensamma arbetet mot antibiotikaresistens.

Referenser

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/Det-finns-en-otrolig-majoritet-for-nagon-sorts-introduktion/
http://www.regeringen.se/49b717/contentassets/eb82afde5a9045f4941c919721c615fb/for-framtidens-halsa---en-ny-lakarutbildning-hela-dokumentet-sou-201315
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/hogskolevasende/studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/pong/tabell-och-diagram/examina/antal-lakarexamina-efter-kon/
http://www.slf.se/upload/SYLF/SYLF.se/SYLFdokument/Rapport%20-AT-platser.pdf
http://www.slf.se/upload/SYLF/AT-ranking2016/AT-ranking%20rapport%202016.pdf
http://statistik.uka.se/4.5d85793915901d205f935d56.html?action=urval&frageTyp=11&frageNr=510&origin=/statistiksidor/utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva.html&returnToParentOnChange=false
http://www.csn.se/polopoly_fs/1.11617!/SG.%20L%C3%A4karstud%20per%20v%C3%A4rldsdel%20och%20land%200102-1516.xlsx
Statistik per mail från Universitetskanslersämbetet
https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm
https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264183896-en/03/01/g3-01-02.html?itemId=/content/chapter/9789264183896-28-en&_csp_=91879fc94b8dea4b9ab9daa127fea5ce
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2016-6-16-tabeller.xls

Relaterat material

”Kry gör vården mer jämlik och tillgänglig”

STEPHAN STENMARK OCH LARS BLAD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev