Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Apodos ger säkrare läkemedelshantering

Publicerad: 2 mars 2010, 15:09

Anna Lundberg och Eva Fernvall från Apoteket AB beklagar om läkare ser systemet som krångligt.


Många delar troligen uppfattningen att läkemedels­användningen i Sverige kan bli bättre. Vi i Apoteket AB arbetar dagligen för att förbättra användningen av läkemedel.

Apodos är ett verktyg som Apoteket AB erbjuder för bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet. Rätt använt underlättar Apodos för förskrivare, vårdpersonal och vård­tagare.

I en artikel under rubriken Läkare varnar för risker med Apodos hos äldre patienter, i Dagens Medicin nr 7/10 skriver Carl-Magnus Hake att forskare varnar för att relativt få ändringar görs i ordinationen hos patienter som får läkemedel i Apodospåsar. Apodos tycks konservera de äldre patienternas läkemedelsterapi, säger Christina Sjöberg, geriatriker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal och ansvarig för studien. Enligt Christina Sjöberg är patienter med Apodos på grund av ålder och sjukdomar mindre självständiga jämfört med patienter utan Apodos.

Vi möter dagligen patienter som använder Apodos. Vi vet att patienter som nyttjar Apodos i snitt har 2,5 ordinationsändringar i månaden. De patienter som uppfyller landstingets krav för Apodos har också ofta fler läkemedel än andra patienter.

Christina Sjöberg menar att flera  läkare upplever Apodos-systemet som krångligt , vilket vi självklart beklagar och är en uppfattning som vi vill ändra på.

Apoteket AB mäter kontinuerligt hur förskrivare och sjuksköterskor ser på Apodos. Den senaste undersökningen visar att 75 procent av läkare som använder Apodos är nöjda eller mycket nöjda med systemet, för sjuksköterskor är siffran ännu högre, 88 procent.

Vi bjuder kontinuerligt in vårdpersonal till utbildningar kring hur Apodos på bästa sätt kan användas. Vår önskan är att fler kommer till våra utbildningar, och att framför allt fler förskrivare deltar.

Med Apodos får vårdtagaren rätt medicin, i rätt dos, rätt kombination och vid rätt tillfälle. Som förskrivare får man, tack vare dosreceptet, en överblick över vårdtagarens hela läkemedelsbild. En viktig skillnad för en patient som blir erbjuden Apodos och den som får vanliga recept utskrivna är att den som använder Apodos får hjälp vid delningsmomentet, vilket inte är fallet för dem som får vanliga recept.

Vi vill också lyfta fram att det alltid är förskrivaren som är ansvarig för att följa och ändra en ordination, oavsett om det är via Apodos eller via  vanligt recept .

Apodos kan vara ett stöd också här, då förskrivaren får en samlad läkemedelslista över de läkemedel patienten tar för tillfället, med möjlighet att få fram historik för de senaste 15 månaderna.
 Fördelarna med Apodos, kan sammanfattas under tre olika huvudpunkter:

Ökad patientsäkerhet:

■ Samlad läkemedelslista.
     ■ Tydlig märkning.

Kostnadseffektivtet:

■ Lägre läkemedelskostnad.
     ■ Minskad kassation.
     ■ Minskad tidsåtgång för sjuksköterskorna.

Miljöfördelar:

■ Minskad kassation.

Vår önskan är att Apodos ska ses som ett hjälpmedel för att få en samlad läkemedelslista. Och det är viktigt att Apodos används på rätt sätt. Vi arbetar ständigt med att förbättra systemet och vi värdesätter ett nära samarbete med sjukvården för att kunna utveckla Apodos än mer.

Det är vår förhoppning att diskutera detta när helst det passar företrädare för vården, eller varför inte i samband med våra utbildningstillfällen.

Anna Lundberg
 är affärsansvarig för Apoteket AB: s dosverksamhet.

Eva Fernvall
 är varumärkesdirektör vid Apoteket.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev