söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Apotekare kan bromsa rusande läkemedelsnota

Publicerad: 28 april 2017, 05:30

Kristina Billberg Fritjofsson

Bättre läkemedelshantering kräver att den farmaceutiska kunskapen tas tillvara, skriver Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter.

Ämnen i artikeln:

Sveriges Farmaceuter

Staten har tunga och snabbt stigande utgifter för läkemedel som i år väntas nå astronomiska 25 miljarder kronor. Kostnaderna för läkemedel inom förmånerna som subventioneras av staten, har ökat mer än vad som tidigare beräknats och regeringen tvingas skjuta till ytterligare 1,1 miljarder kronor i vårbudgeten.

Men det finns pengar att spara. Varje år skulle samhället kunna spara in hundratals miljoner genom en bättre läkemedelshantering. Runt 35 000 akuta inläggningar på sjukhus av äldre beror på läkemedelsbiverkningar. Av dem är cirka 25 000 möjliga att förebygga och bara här finns 600 miljoner kronor att spara.

Farmaceuter är en stor och till stora delar outnyttjad resurs. Med tre respektive fem års farmaceutiska studier på universitet har apotekare och receptarier kompetens att både öka livskvaliteter för patienter och minska läkemedelsnotan. Bättre läkemedelshantering kräver att den farmaceutiska kunskapen tas tillvara. Då en allt större del av vården, framför allt av äldre, sker i kommunal regi, behövs kompetens i kommunerna. Ökad läkemedelskompetens ger ökad trygghet för brukare och omvårdnadspersonal. En kommunapotekare skulle kunna vara en garant för att nödvändiga rutiner upparbetas eller uppdateras, utbildning i läkemedel ges och tillhandahållande av spetskompetens. Därför har Sveriges Farmaceuter som mål att minst en klinisk apotekare ska anställas i varje kommun.

Mer än var tionde äldre person använder tio läkemedel eller fler och har i genomsnitt fem läkemedelsrelaterade problem som biverkningar, felaktig indikation, underbehandling och behandling med riskläkemedel. 16 procent av dem över 80 år, som bor i särskilt boende, behandlas med olämpliga läkemedel. Rent slöseri med allmänna medel och en direkt livsfara för patienterna.

Farmaceutisk kompetens är en avgörande del av en säker och fungerande vårdkedja och en självklar del i det multiprofessionella teamet runt patienten. Rätt använd kan vår kompetens minska mänskligt lidande och spara miljoner åt skattebetalarna.

Kristina Billberg
Ordförande Sveriges Farmaceuter

KRISTINA BILLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev